Gedicht

Zonderling

Uitgetypt gedicht - Probeer | René Oskam

De zonderling bleef een beetje

achter in die andere werkelijkheid

een lieftallige droomwereld

zonder klagende vrouwen

en verziltende zangknapen

hij groef zijn eigen kuil

nooit voor een ander

met vallen en opstaan

zijn eigen leven

klom hij omhoog

waar antwoorden ontbraken

hij zich niets meer af kon vragen

in de diepte van zijn drama

bleef hij een beetje achter

in die andere werkelijkheid

een droomwereld

en het verstrijken

der aardse seizoenen

was te lezen op de zolen

van zijn schoenen

zijn versleten schoenen.