Huize Plexat

Eelke & Zwanny visser

Ons verhaal

Op 4 april 2019 zijn wij verhuisd van ‘Huize Plexat’ in Musselkanaal naar de Steenwijkerstraatweg 37 in Meppel.
In het Dagblad van het Noorden stond toen dat asielhuis ‘Huize Plexat’  was verhuisd naar Meppel.

Maar hadden wij een asielhuis? Nee, wij waren een groot pleeggezin, dat ook op straat gezette asielzoekerskinderen vanuit de VBL in Ter Apel, in ons huis eten, drinken en een slaapplaats gaven.

De letters VBL  betekenen:  vrijheidsbeperkende locatie. Dit is een woonlocatie waar volledig uitgeprocedeerde asielzoekers naar toe gestuurd worden, om met behulp van de Dienst Terugkeer & Vertrek te proberen toch nog de benodigde reisdocumenten te krijgen, waardoor ze terug kunnen gaan naar hun geboorteland, het land dat zij jaren eerder verlaten hadden, in de meeste gevallen ontvlucht waren.

Lukte dit niet, dan werd  na drie maanden het hele gezin in de VBL in Ter Apel door de Vreemdelingenpolitie gevangen genomen en opgesloten in een Uitzetcentrum. Dat is een gevangenis.  Of  het hele gezin werd in een boevenbusje naar het treinstation in Emmen gebracht en daar op straat gezet.

Zo’n gezin, in de meeste gevallen met kinderen had (heeft) dan volgens de Nederlandse wetgeving geen recht meer op opvang.

Ons motto was en is: een kind zet je niet op straat en een onschuldig kind sluit je niet op in een Uitzetcentrum, zoals in Uitzetcentrum Zestienhoven bij Rotterdam, wat een gevangenis is.

En daar hebben wij jaren lang met woord en daad tegen geprotesteerd.

Vertaalde Kinderbijbels

Speciaal voor onze kleinkinderen hebben Zwanny en ik allebei een kinderbijbel vanuit de Friese taal in het Nederlands vertaald.

Zwanny de kinderbijbel voor kleuters, geschreven door Anders Rozendal met als titel  ‘Foar Dy’ en ik de kinderbijbel voor de oudere jeugd met als titel: ‘De Hillige Histoarje’, geschreven door Ulbe van Houten.

‘De Hillige Histoarje’ is een door Ulbe van Houten in de Friese taal geschreven kinderbijbel, die ik naast de bijbel veel jaren gebruikt heb, wanneer ik de Bijbelverhalen voorbereidde, die ik elke ochtend aan mijn leerlingen vertelde.

Om reden dat onze kleinkinderen geen Fries spreken en verstaan, heb ik speciaal voor hen deze kinderbijbels in het Nederlands vertaald.

Wij willen heel graag dat onze kleinkinderen en ook de kleinkinderen van veel andere opa’s en oma’s  door het lezen van deze spannende verhalen Jezus leren kennen en zich aan Hem toevertrouwen.

Na zijn opstanding uit de dood gaf Jezus  zijn leerlingen de volgende opdracht:

‘Trek de wijde wereld in en vertel aan alle mensen het GOEDE NIEUWS.

Vertel aan alle mensen de BLIJDE BOODSCHAP, dat iedereen die in Mij gelooft, na zijn sterven bij God, Mijn Vader, in de hemel mag komen.

Jullie moeten de mensen die in Mij geloven, dopen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

En vergeet nooit: Ik ben altijd bij jullie, totdat MIJN NIEUWE WERELD komt.’

Vrij vertaald Matteüs 28 : 18 t/m 20