Vertaalde Kinderbijbels

Kleuterbijbel ‘Voor Jou’

Lieve kleinkinderen, hiernaast zien jullie de kinderbijbel voor kleuters, die jullie  met de kerstdagen van 2019 van omie en mij gekregen hebben. Wat vonden jullie mooier, de verhalen of de tekeningen? Of toch het kerstverhaal, dat omie voor jullie bedacht en op die Eerste Kerstdag van 2019 aan jullie allemaal voorgelezen heeft?

De Hillige Histoarje – N.T.

Lieve kleinkinderen,

De bijbel bestaat uit twee delen, het Oude en het Nieuwe Testament. Omdat ik jullie vooral de verhalen van en over Jezus wilde vertellen, ben ik 4 jaar geleden begonnen met het vertalen en na te vertellen van deel 2 – het Nieuwe Testament.

Weten jullie nog dat ik 3 jaar geleden, met Kerst 2018 jullie
de eerste 4 hoofdstukken in een mooi rood boekje gegeven heb?
De titel van dat boekje was:
                      ‘Pake Eelke vertelt het kerstevangelie’

De Hillige Histoarje – O.T.

Lieve kleinkinderen,

In het Oude Testament staan de heel oude verhalen over het ontstaan van al het leven op deze aarde.
Ook staan in dit boek de verhalen van het Joodse volk, met wie God heel, heel lang geleden een eeuwigdurend verbond gesloten heeft.
En dankzij de Here Jezus mogen wij, ja alle mensen die geloven dat Jezus is opgestaan uit de dood, daar ook deel aan hebben.

Hoofdstukken 151 t/m 156   

Oude Testament

Koningin Esther

Lieve kleinkinderen,

Omdat het verhaal van koningin Esther als laatste wordt verteld in de kinderbijbel ‘De Hillige Histoarje’ en ik bang ben dat jullie er nooit aan toe zullen komen om dit spannende verhaal te gaan lezen, heb ik het hier nog een keer geplaatst, en dan dit bijbelboek Esther alleen.

Hoofdstuk 75  –  Oude Testament

Ruth

Lieve kleinkinderen,

Toen wij in Musselkanaal woonden zagen wij veel asielzoekers langs ons huis lopen. Ja, wij woonden daar dicht bij een AZC.
Een paar maanden geleden is hier in Meppel, ook weer dicht bij ons huis, een grote boot in het kanaal komen liggen, waarin nu 100 mannen wonen, die hier in Nederland asiel hebben aangevraagd. Mannen die uit hun geboorteland gevlucht zijn.
Ook in het bijbelverhaal Ruth gaat het over een vrouw uit het buitenland, die in het land Palestina (Israël) is komen wonen. Voor haar loopt het in dit verhaal goed af. Voor hoeveel vluchtelingen uit verre landen loopt het hier in Nederland ook goed af?

Hoofdstuk 87  –  Oude Testament

David en Goliath

Lieve kleinkinderen,

Eén van de bekendste verhalen uit de bijbel is die van de herdersjongen David, die vocht tegen de vreselijk sterke reus Goliath. Wat een spannend verhaal. Toen ik dit verhaal heel lang geleden aan onze oudste dochter, nog maar 4 jaar oud, vertelde, was haar reactie: ‘Papa, is de reus dood? Ja? Dan kan ik nu lekker slapen!’

Hoofdstuk 135   –  Oude Testament

Naäman, de  Arameeër

Lieve kleinkinderen,

Wonderen gebeuren nog steeds, ja elke dag.  Maar meestal zien wij ze niet. Hebben wij er geen oog voor….

    Voorwoord

                    van pake Eelke

     Jezus zegt:

‘Laat de kinderen  tot Mij komen.’

Lieve kleinkinderen,

Om aan kinderen van Jezus te vertellen is misschien wel de belangrijkste boodschap (opdracht) die in de bijbel staat.
Jezus zei niet voor niets: ‘Laat de kinderen tot Mij komen, want voor hen is het Koninkrijk der Hemelen.’

Hoofdstuk 1  –  Nieuwe Testament

De bode van de            Koning

 

Lieve kleinkinderen,

Wekenlang wordt in kranten en tijdschriften geschreven over heel belangrijke komende zaken en gebeurtenissen.

Lieve kleinkinderen lees maar eens door wie en wat er gezegd werd over de komst van Koning Jezus!

Hoofdstuk 2  –  Nieuwe Testament

Het kind van            Bethlehem

 

Lieve kleinkinderen,

Dit is het bijbelverhaal van de geboorte van Jezus, het kind van Bethlehem. Elk jaar weer vieren wij met Kerstmis zijn verjaardag.

Al meer dan tweeduizend keer. Is dat niet geweldig !!!

  

Hoofdstuk 3  –  Nieuwe Testament

   Onder de wet.
Leven naar Gods          geboden.

 

Lieve kleinkinderen,

Jezus leerde ons welk gebod het allerbelangrijkste is.

God liefhebben boven alles                               en je naaste als jezelf!

 

Hoofdstuk 4  –  Nieuwe Testament

   De wijzen           uit het oosten

 

Lieve kleinkinderen,

Kerstfeest vieren. Dan denken wij aan een feest met de kerstboom. Een feest van als familie gezellig bij elkaar zijn. Cadeautjes krijgen en lekker eten en drinken.  Een feest van geluk en vrede.

Maar dit verhaal van de wijzen uit het oosten en koning Herodes is verschrikkelijk… Kleine kinderen worden koelbloedig vermoord!

 

Hoofdstuk 5  –  Nieuwe Testament

 Reis naar Jeruzalem

 

Lieve kleinkinderen,

Een schoolreisje of een schoolkamp, dat waren toch prachtige dagen waar je nu nog steeds met de meeste plezier aan terugdenkt?

Hoofdstuk 6  –  Nieuwe Testament

  Johannes

              de Doper

Lieve kleinkinderen,

Een nieuw leven beginnen en je dan helemaal gelukkig voelen.

Met Jezus kan dat!

Hoofdstuk 7  –  Nieuwe Testament

  De doop van                 Jezus

Lieve kleinkinderen,

Je laten dopen betekent in leven en in sterven  je helemaal aan Jezus toevertrouwen.

Hoofdstuk 8  –  Nieuwe Testament

  Verzoeking          in de woestijn

Lieve kleinkinderen,

Keuzes maken in je leven. Welke kant kies ik? De goede of de kwade kant in het leven?

  

Hoofdstuk 9  –  Nieuwe Testament

  Leraar en                        leerlingen

 

Lieve kleinkinderen,

Wat willen jullie later worden als jullie volwassen zijn? Gaan jullie ook werken in het onderwijs, net zoals ik vroeger gedaan heb? Spannende verhalen vertellen vergeten je leerlingen niet.  Zelfs niet als ze oud geworden zijn. Zo hoorde ik van meerdere oude mensen op een reünie van onze lagere school op Kollumerpomp, dat mijn vader zo spannend kon vertellen. Ze hadden bij hem in de klas gezeten.

Hoofdstuk 10  –  Nieuwe Testament

   Bruiloft te Kana

 

Lieve kleinkinderen,

Wat is er nu mooier dan naar een bruiloft toe te gaan? Allemaal feestvierende mensen en jij mag ook meedoen. Eén groot feest!

Hoofdstuk 11  –  Nieuwe Testament

   Wonderen

in Kapernaúm

 

Lieve kleinkinderen,

Jezus sprak in de synagoge in Kapernaúm met gezag. En de mensen luisterden, luisterden….. Ze konden er geen genoeg van krijgen!

Hoofdstuk 12  –  Nieuwe Testament

   Vijandschap

    in Nazareth

 

Lieve kleinkinderen,

Als je je heel erg verheugd hebt op een mooie feestdag en die gaat plotseling om de een of andere reden niet door, wat ben je dan teleurgesteld….

En wat ga je dan gekke, niet goed doordachte dingen doen. En soms woorden zeggen, waar je later spijt van hebt.

Hoofdstuk 13  –  Nieuwe Testament

    Wonder

op het meer

Lieve kleinkinderen,

Hoe reageren jullie en ook hoe reageren jullie omie en ik op een wonder dat voor onze ogen gebeurt?
Van deze Simon in dit bijbelverhaal kunnen wij allemaal nog veel leren.

  

Hoofdstuk 14  –  Nieuwe Testament

De dienaar van koning Herodes

 

Lieve kleinkinderen,

Geloven in Jezus is voor veel mensen erg moeilijk. Is alles wel waar?   Is het geen sprookje dat Jezus opgestaan is uit de dood?

   

Hoofdstuk 15  –  Nieuwe Testament

   Het dochtertje          van Jaïrus

 

Lieve kleinkinderen,

‘Een wonder is het! Bijna niet te geloven….. Maar wel waar gebeurd!

Hoofdstuk 16  –  Nieuwe Testament

   De hoofdman           over honderd

Lieve kleinkinderen,

‘Jantje,’ vraagt de meester, ‘wat wil jij later worden als je groot bent?’

‘Kapitein meester, want dan ben ik de baas over heel veel soldaten!’

 

   

Hoofdstuk 17  –  Nieuwe Testament

    ‘Jouw zonden zijn jou vergeven.’

 

Lieve kleinkinderen,

Met woorden iets zeggen is vrij gemakkelijk, maar om je woorden waar te maken valt vaak niet mee!

Hoofdstuk 18  –  Nieuwe Testament

    De Messias

en de Farizeeën

 

Lieve kleinkinderen,

Veel mensen zijn van hun eigen gelijk heel erg overtuigd.                           Jullie omie zegt dat ik dat ook ben. Heeft zij gelijk?

Misschien  wel een heel klein beetje…..

Hoofdstuk 19  –  Nieuwe Testament

 Kinderen van            Abraham

Lieve kleinkinderen,

Kennen jullie het spreekwoord: een aardje naar zijn vaartje?

Het betekent dat de kinderen op hun vader lijken, zowel uiterlijk als in hun gedrag.

Hoofdstuk 20  –  Nieuwe Testament

 ‘Ik wil het,                 word rein!’

 

Lieve kleinkinderen,

Je aan Jezus toevertrouwen is het allerbelangrijkste in je leven!

 

Hoofdstuk 21  –  Nieuwe Testament

 De bergrede

 

Lieve kleinkinderen,

Hoe mooi en goed is deze bergrede van Jezus…
Maar ook hoe moeilijk om die in praktijk te brengen!

Hoofdstuk 22  –  Nieuwe Testament

 Gelijkenissen

Lieve kleinkinderen,

Toen ik jaren geleden nog voor de klas stond heb ik heel vaak van een leerling de volgende vraag gehoord:

‘Meester, ik begrijp het niet. Wilt u deze som nog een keer uitleggen?’

Hoofdstuk 23  –  Nieuwe Testament

 De storm

 

Lieve kleinkinderen,

Weten jullie wel wat zeeziekte is? Nee? Nu dat worden bijna alle mensen die voor de eerste keer op een boot varen, terwijl het stormt.

Hoofdstuk 24  –  Nieuwe Testament

  Het legioen

    van satan

 

Lieve kleinkinderen,

In de macht van het kwade zijn, dat is niet best!
Je hebt dan geen eigen wil meer …..

   

Hoofdstuk 25  –  Nieuwe Testament

    Overleden jongen in Naïn            leeft weer!

 

Lieve kleinkinderen,

Dit bijbelverhaal is één groot wonder!

Hoofdstuk 26  –  Nieuwe Testament

     Simon                  de Farizeeër

 

Lieve kleinkinderen,

Mensen die heel leuk en sympathiek zijn kunnen tegenvallen. Hoeft natuurlijk niet. Maar ook komt het voor dat heel slechte en onsympathieke mensen plotseling heel leuk en aardig zijn.  Dat je ze zelfs kunt vertrouwen!

Mooi is dat.

   

Hoofdstuk 27  –  Nieuwe Testament

  Bent U het die         zou komen?

 

Lieve kleinkinderen,

Twijfelen, wie doet dat nooit?

Hoofdstuk 28  –  Nieuwe Testament

     De dood van            Johannes           

     de Doper

Lieve kleinkinderen,

Dit bijbelverhaal is niet te begrijpen. Voor mij tenminste niet.

Ga het maar downloaden en lees het maar.

Hoofdstuk 29  –  Nieuwe Testament

     Brood in de              wildernis

 

Lieve kleinkinderen,

Hebben jullie tijdens een schoolkamp ook wel eens een heel lange speurtocht gedaan? Namen jullie dan brood en drinken mee voor onderweg? Ja, en als je dat vergeten was, dan had je een probleem.

Hoofdstuk 30  –  Nieuwe Testament

     Nacht

op het meer

Lieve kleinkinderen,

Wie van ons allemaal is er nog nooit bang geweest?

Ik wel!

Hoofdstuk 31  –  Nieuwe Testament

‘Ik ben het                   Brood…’

Lieve kleinkinderen,

In de kerk vieren wij met elkaar het Heilig Avondmaal. Door brood te eten en wijn te drinken herdenken wij het sterven van Jezus en zijn opstanding uit de dood!

Hoofdstuk 32  –  Nieuwe Testament

    Over lijden

en heerlijkheid

Lieve kleinkinderen,

Iets horen en het niet kunnen of niet willen geloven. Daar gaat het in dit bijbelverhaal om.

Hoofdstuk 33  –  Nieuwe Testament

   Verheerlijking          op de berg

 

Lieve kleinkinderen,

Een droom, zo mooi. Nee, dit bijbelverhaal is nog vele malen mooier dan de mooiste droom die je maar kunt hebben!

Hoofdstuk 34  –  Nieuwe Testament

     Ik geloof,                 kom mijn ongeloof te hulp.

 

Lieve kleinkinderen,

Een geloof hebben, zo groot als een mosterdzaadje….

Dat is wel een heel, heel klein geloofje.

  

Hoofdstuk 35  –  Nieuwe Testament

De kinderen en         de honden

 

Lieve kleinkinderen,

Deze keer vertel ik jullie twee mooie bijbelverhalen van Jezus in het buitenland. Nee, Jezus was daar niet op vakantie, maar in zijn eigen land Israël was het niet veilig meer voor hem.

   

Hoofdstuk 36  –  Nieuwe Testament

Terug in Galilea

 

Lieve kleinkinderen,

Ook ik viste vroeger als klein jongetje in de gracht bij de boerderij van boer Wester, dichtbij ons huis. Op zeker moment kreeg ik een dikke karper aan de haak. En wat schreeuwde ik naar de andere kinderen?

‘Een walvis! Ik heb een walvis gevangen!’

 

Hoofdstuk 37  –  Nieuwe Testament

 De grootste en belangrijkste in     het Koninkrijk            van Jezus

Lieve kleinkinderen,

Om aan kinderen van Jezus te vertellen is misschien wel de belangrijkste boodschap (opdracht) die in de bijbel staat.
Jezus zei niet voor niets: ‘Laat de kinderen tot Mij komen, want voor hen is het Koninkrijk der Hemelen.’

Hoofdstuk 38  –  Nieuwe Testament

Zeventig keer          zeven maal                vergeven

 

Lieve kleinkinderen,

Vergeven ….. Dat valt altijd niet mee. Heeft die ander die mij kwaad heeft gedaan en nu sorry tegen mij zegt,  wel echt spijt?

 

Hoofdstuk 39  –  Nieuwe Testament

Boänerges

 

Lieve kleinkinderen,

Boänerges betekent zonen van de donder. En op de foto zie je het vuur (de bliksem) uit de hemel op de grond uiteen spatten. Lees dit bijbelverhaal maar.

Hoofdstuk 40  –  Nieuwe Testament

Het volgen van                Jezus

 

 

Lieve kleinkinderen,

Moeilijk hoor! Het hoort zo gemakkelijk, alleen Jezus maar liefhebben en het komt goed met jou. Maar kennen jullie en omie en ik wel de consequenties, de gevolgen van Jezus liefhebben en doen en laten wat Hij van ons verwacht?

 

Hoofdstuk 41  –  Nieuwe Testament

Het grote feest

 

Lieve kleinkinderen,

Een feest dat je binnenkort met elkaar gaat vieren. Wat kun je daar veel zin in hebben. Was het al maar zo ver.

   

Hoofdstuk 42  –  Nieuwe Testament

De verlamde man     van Bethesda

 

Lieve kleinkinderen,

Hoe reageren jullie wanneer jullie een heel mooi cadeau hebben gekregen?

  

Hoofdstuk 43  –  Nieuwe Testament

  Kinderen          van de boze

 

Lieve kleinkinderen,

Als je in de macht van het kwade, in de macht van de boze bent, dan is dat niet best. Dan heb je geen eigen wil meer…

Hoofdstuk 44  –  Nieuwe Testament

De blinde bij de      tempelpoort

Lieve kleinkinderen,

Wonderen gebeurden vroeger bij Jezus, maar ook nu nog, elke dag. Maar meestal zien wij ze niet, hebben er geen oog voor.

Hoofdstuk 45  –  Nieuwe Testament

Rebellen en                burgers

Lieve kleinkinderen,

Kiezen…

Welke kant kiezen jullie? Die van de verzetsstrijders? Of willen jullie in alle vrede en rust wonen en leven, terwijl  vreemde soldaten de baas in je land  zijn? Geen vrije verkiezingen meer en je moet luisteren naar een vreemde dictator.

Ja, hem gehoorzaam zijn!

Hiernaast zien jullie een foto van de Antoniaburcht, waar een sterk Romeins legioen in gelegerd was.

Hoofdstuk 46  –  Nieuwe Testament

De brede en de           smalle weg

Lieve kleinkinderen,

Wij moeten elke dag weer opnieuw keuzes maken. Ja, misschien wel elk uur. En dan heb je de keuze om te kiezen voor het goede of het kwade.
Welke keuze maken jullie?

Hoofdstuk 47  –  Nieuwe Testament

De goede herder

 

Lieve kleinkinderen,

Wat geeft dit Bijbelverhaal ons een goed en veilig gevoel.  Jezus die voor ons allemaal zorgt, zoals een goede herder voor zijn schapen zorgt.

Download het verhaal maar en lees het. Heel mooi.

 

 Hoofdstuk 48  –  Nieuwe Testament

Jezus en de Samaritanen

 

Lieve kleinkinderen,

Elk volk heeft in zijn eigen land een eigen cultuur. Wij begrijpen van buitenlanders dat vaak niet. Wat voor ons normaal is, is voor hen soms iets verschrikkelijks.

Voor ons is het onbegrijpelijk dat het in sommige landen, vroeger en ook nu, erg onfatsoenlijk is dat een man zo maar tegen een voor hem onbekende vrouw begint te praten.  En wanneer  dan zo’n vrouw iets terugzegt, is dat helemaal onfatsoenlijk. Een  fatsoenlijke nette mevrouw loopt dan weg en keert die man haar rug toe.

’s Lands wijs, ’s lands eer, zeggen we dan.

Hoofdstuk 49  –  Nieuwe Testament

Over het bidden

 

Lieve kleinkinderen,

‘Wat is bidden?’  vroeg één van jullie aan omie. Om die reden hebben jullie een paar jaar geleden alle acht van ons de kinderbijbel         ‘Voor Jou / Foar Dy’  gekregen. Die kinderbijbel staat ook op deze website.

En ook het verhaal van Jezus dat over bidden gaat kunnen jullie hieronder downloaden..

 

Hoofdstuk 50  –  Nieuwe Testament

   God zoekt    

het  verlorene

 

Lieve kleinkinderen,

Weet dat er altijd Iemand is die jullie nooit laat vallen. Hoe moeilijk jullie het ook hebben, misschien wel door eigen schuld, bij Jezus is altijd hulp. Ook  voor jullie.

  

Hoofdstuk 51  –  Nieuwe Testament

  De Vader die

twee zonen had

 

Lieve kleinkinderen,

Wat is het toch bijzonder mooi dat wij heel zeker weten dat jullie papa’s en mama’s onvoorwaardelijk veel van jullie allemaal houden. En dat doen jullie omie en pake ook.

Hoofdstuk 52  –  Nieuwe Testament

   Jezus en

de kinderen

 

Lieve kleinkinderen,

Jezus houdt van alle mensen. Maar hebben kinderen een speciaal plekje bij Hem?

Ik weet het wel zeker!

Hoofdstuk 53  –  Nieuwe Testament

          De onrechtvaardige       rentmeester

 

Lieve kleinkinderen,

Dit is moeilijk…  Met geld dat niet van jou is, in ieder geval geld waar je niet eerlijk aan gekomen bent, goede dingen gaan doen.

Lees dit verhaal van Jezus maar.

Hoofdstuk 54  –  Nieuwe Testament

De rijke man en de arme Lazarus

 

Lieve kleinkinderen,

Een gelijkenis is een verhaal dat Jezus vroeger verteld heeft en dat niet echt waar gebeurd hoeft te zijn.
Maar elke gelijkenis heeft wel een betekenis, is een duidelijke les voor alle mensen van vroeger en van nu!

  

Hoofdstuk 55  –  Nieuwe Testament

Farizeeërs 
 bij Jezus

 

 

Lieve kleinkinderen,

‘Schelden doet niet zeer, een tik voor de kont helpt wat meer,’  zeiden wij vroeger als kinderen tegen elkaar.

Maar voor ‘schijnheilige’  uitgescholden te worden, dat deed je van binnen pijn…

Nog steeds!

  

Hoofdstuk 56  –  Nieuwe Testament

Eigen mensen en    de vreemdeling

 

Lieve kleinkinderen,

Vluchtelingen en asielzoekers, voor ons zijn het allemaal vreemde mensen. Buitenlanders.
Vaak hebben wij een oordeel over hen, terwijl wij ze helemaal niet kennen.

 

Hoofdstuk 57  –  Nieuwe Testament

De rijke dwaas

Lieve kleinkinderen,

Onze Here Jezus heeft ons geleerd wat het allerbelangrijkste in ons leven is. Lees dit heel mooie Bijbelverhaal maar.

 

Hoofdstuk 58  –  Nieuwe Testament

  Het Koninkrijk       der Hemelen

 

Lieve kleinkinderen,

Het nieuwe Koninkrijk van Jezus is niet van deze wereld. Maar we mogen geloven, ja zeker weten dat er eens een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt waarin Jezus als Koning zal heersen over alle koninkrijken op deze wereld.

 

  Hoofdstuk 59  –  Nieuwe Testament

 De laatsten eerst

 

Lieve kleinkinderen,
Eerlijk delen, leerden omie en ik onze kinderen, jullie papa’s en mama’s.
Ja, zo hoort het.
Maar in het Koninkrijk van Jezus gelden andere wetten.
Lees dit mooie spannende verhaal maar.

    Hoofdstuk 60  –  Nieuwe Testament

 De twee zussen Maria en Martha

Lieve kleinkinderen,

Twee zussen met dezelfde papa en mama. Ze hebben dezelfde opvoeding van hun ouders gekregen en toch zijn ze zo verschillend…

Wat je karakter al met je doet.

Hoofdstuk  61  –  Nieuwe Testament

Lazarus van               Bethanië

Lieve kleinkinderen,

Wonderen  gebeuren nog elke dag!

Alleen, meestal zien wij ze niet of we hebben er geen oog voor…..

Hoofdstuk  62  –  Nieuwe Testament

De laatste reis

Lieve kleinkinderen,

Voor je zelf zeker weten wat er gaat gebeuren.  Er van overtuigd zijn dat je een geweldige toekomst tegemoet gaat. Dat je zelfs minister zal worden!

En dan blijkt later dat je het helemaal verkeerd ingeschat had! Ja, en dat je zo stekeblind kon zijn….

Hoofdstuk  63  –  Nieuwe Testament

Bartiméus

Lieve kleinkinderen,

Het blindeninstituut Bartiméus in  Zeist is genoemd naar de blinde man in het bijbelverhaal dat ik jullie deze keer ga vertellen.

Wisten jullie wel dat jullie omie vroeger bij Batiméus in Doetinchem en ook bij Bartiméus in Lochem gewerkt heeft?

Ook deze tekening hiernaast  heeft jullie omie gemaakt.

Hoofdstuk  64  –  Nieuwe Testament

Zachéüs

Lieve kleinkinderen,

Het blindeninstituut Bartiméus in  Zeist is genoemd naar de blinde man in het bijbelverhaal dat ik jullie deze keer ga vertellen.

Wisten jullie wel dat jullie omie vroeger bij Batiméus in Doetinchem en ook bij Bartiméus in Lochem gewerkt heeft? Ook deze tekening hiernaast  heeft jullie omie gemaakt.

Hoofdstuk  65  –  Nieuwe Testament

De Koning op reis

Lieve kleinkinderen,

Samen met de koning op reis gaan, wie wil dat niet graag? Maar dan moeten de koning en jullie wel hetzelfde doel hebben. Want anders komen er alleen maar teleurstellingen van beide kanten. En dat zou erg jammer zijn.

Hoofdstuk  66  –  Nieuwe Testament

De Koning                gezalfd

Lieve kleinkinderen,

Iets heel belangrijks niet kunnen geloven, dat overkomt ons allemaal wel eens. Maar niet willen geloven, dat is iets anders. Alleen Maria geloofde Jezus’ woorden. Lees dit bijbelverhaal maar

 

hoofdstuk 67  –  Nieuwe Testament

Intocht  in Jeruzalem

Lieve kleinkinderen,

Wat een geweldig feest was dit. Jezus,  die zittend op een ezel als een koning de stad Jeruzalem kwam binnenrijden. Iedereen, ook de Romeinse soldaten moesten  voor de stadspoort van hun paarden of een ander rijdier afstappen en lopend onder de stadspoort doorgaan. Alleen een koning mocht zittend op zijn rijdier onder de poort door de stad Jeruzalem  binnenrijden. En Jezus deed dat op die Palmzondag, zo’n 2000 jaar geleden!!!

 HOOFDSTUK 68   – NIEUWE TESTAMENT         

De
tempelreiniging

Lieve kleinkinderen,

Die man is ‘sa goed as bôle’ (een Friese uitdrukking) maar maak hem niet kwaad, want dan is de wereld te klein….

Ja, zo gaat het ook in dit verhaal over Jezus. Mensen, die zich niet houden aan Gods wetten, en zich zelf verrijken ten koste van arme mensen, daar maakt Jezus korte metten mee. Wie Jezus’ Vader in de hemel beledigt, die krijgt in dit verhaal met de zweep!

Hoofdstuk 69  –  Nieuwe Testament

De verdorde    vijgenboom

Lieve kleinkinderen,

 Wat zijn er toch heerlijke vruchten die aan bomen groeien. Maar als een boom niet goed geënt is, dan geeft hij zure, ja wrange vruchten. Niet te eten!

Aan de boom herkent men zijn vruchten, is een bekend spreekwoord. Weten jullie wat dit betekent?

Hoofdstuk 70  – Nieuwe Testament

Strikvragen

Lieve kleinkinderen,

Weten jullie wel wat strikvragen zijn? Nee? Nu dan ga je heel schijnheilig  iemand vragen stellen om hem of haar erin te laten lopen. Hem of haar af te laten gaan als een gieter. De bedoeling is dan om die persoon kapot te maken. Dat gebeurde ook hier in dit Bijbelverhaal.

 

Hoofdstuk 71  –  Nieuwe Testament

De oneerlijke         huurders

Lieve kleinkinderen,

Als je vandaag iets huurt en je komt je verplichtingen niet na, dan staat op een gegeven moment de deurwaarder bij jou op de stoep met alle nare gevolgen van dien.

In dit verhaal, een gelijkenis, laat Jezus de mensen zelf het antwoord geven op de vraag wat de deurwaarder moet gaan doen….

 

    

Hoofdstuk 72  –  Nieuwe Testament

Gelijkenis:  ‘De bruiloftsmaaltijd’

Lieve kleinkinderen,

Het Bijbelverhaal dat ik jullie nu ga vertellen doet mij denken aan dat jongetje, dat op het schoolplein nooit met de andere kinderen mee mocht spelen. En toen hij jarig werd en zijn klasgenootjes uitnodigde om op zijn verjaardagfeest te komen, wilde niemand komen.

Ja, je moet maar ‘gepest ‘ worden door je medeleerlingen….

 

Hoofdstuk 73  –  Nieuwe Testament

Aanval op het   

 tempelplein

Lieve kleinkinderen,

Alle mensen die geld verdienen moeten belasting betalen. Daarvoor moet je elk jaar een belastingformulier invullen. Maar hoe eerlijk ben je met de vragen die je moet beantwoorden?

Wij hadden vroeger een dominee die tegen de mensen in zijn kerk zei dat Jezus over je schouder meekeek, wanneer jij jouw belastingformulier invulde.

 

 

 

 Hoofdstuk 74  –  Nieuwe Testament

Jezus en de  wetgeleerden

Lieve kleinkinderen,

Wat is de belangrijkste wet in je leven? Ik zeg vaak dat wanneer alle mensen op deze wereld zich niet meer aan de wetten van de vrede houden, dat er dan een grote wetteloosheid ontstaat en dat ieder mens dan maar doet wat goed is in eigen ogen.

En dan komt het niet goed!

 

 

 

Hoofdstuk 75  –  Nieuwe Testament

Het oordeel over  de Farizeeërs

Lieve kleinkinderen,

Schijnheilig zijn….

Lees in dit hoofdstuk maar hoe sterk Jezus schijnheiligheid veroordeelt.

 

 

 

 

 Hoofdstuk 76  –  Nieuwe Testament

Wij willen   Jezus   zien!

Lieve kleinkinderen,

Een donderslag bij heldere hemel. Geen wolkje aan de lucht en toch plotseling een hevige donderslag. Dat gebeurde zo’n 2000 jaar geleden op het tempelplein in Jeruzalem toen buitenlanders (niet Joden)  Jezus wilden ontmoeten om hem vragen te stellen.

 

 

 

 

 Hoofdstuk 77  –  Nieuwe Testament

Twee  centen

Lieve kleinkinderen,

Vroeger zei ik eens, dat wanneer ik rijdend op mijn fiets  een cent op de grond zou zien liggen, ik gewoon door zou fietsen. Wat kun je nu met één losse cent?

 

 

 

 

Hoofdstuk 78  –  Nieuwe Testament

De komende       dingen –                   je toekomst

Lieve kleinkinderen,

Wat is mijn toekomst? En wat is die van omie?  En jullie toekomst?
Onze Here Jezus is hier heel duidelijk over. Lees dit Bijbelverhaal maar.

 

 

 

 

Hoofdstuk 79  –  Nieuwe Testament

Judas, de man van Kariot

Lieve kleinkinderen,

Wanneer jullie heel erg teleurgesteld zijn in een bepaald persoon, wat doen jullie dan?

Voordat jullie deze man Judas gaan oordelen / veroordelen, denk dan eerst eens van wat jullie zelf doen, wanneer jullie heel erg teleurgesteld zijn in bepaalde personen.

 

 

 

 

Hoofdstuk 80  –  Nieuwe Testament         

Het  Gastenvertrek

Lieve kleinkinderen,

Wat was dat toch mooi en gezellig om met z’n allen kerstfeest te vieren in Huize Plexat in Musselkanaal. Weken van te voren waren waren omie en ik al druk bezig met alle voorbereidingen.

Mooie en vooral goede herinneringen zijn dat.

 

 

 

 

Hoofdstuk 81  –  Nieuwe Testament

De Paasmaaltijd

Lieve kleinkinderen,

Met zijn allen aan één tafel zitten eten. Hoe gezellig kan dat zijn.

Maar één rotte appel kan alles bederven.

 

 

 

 

Hoofdstuk 82  –  Nieuwe Testament

Het heilig avondmaal

Lieve kleinkinderen,

Bij mijn computer staat een foto van mijn moeder, jullie overgrootmoeder beppe Sieuwke Visser-Hovinga. Elke keer wanneer ik naar die foto kijk, moet ik even aan haar denken.
Wat heb ik goede herinneringen aan haar!

 

 

 

 

Hoofdstuk 83  –  Nieuwe Testament     

Op het Tempelplein

Lieve kleinkinderen,

Wat zijn er toch indrukwekkende gebouwen op deze wereld.
De tempel in Jeruzalem was er één van. En  2000 jaar geleden werd dit machtig bouwwerk totaal  totaal verwoest. Er bleef geen steen op de andere steen liggen…..

Ja, zo gaat dat met door mensenhanden gemaakte bouwwerken.

 

 

 

 

 Hoofdstuk 84  –  Nieuwe Testament

Gethsémané

Lieve kleinkinderen,

Bang kun je zijn voor het onbekende. Maar nog veel banger ben je, wanneer je weet dat je dat er iets ergs met jou gaat gebeuren….
En Jezus wist wat hem te wachten stond.
Bang was hij, ja doodsbenauwd.  Zelfs zo erg dat hij dikke druppels bloed zweette.

Lees het verhaal maar.

 

 

 

 

 

 Hoofdstuk 85  –  Nieuwe Testament

‘Ik ben het !’

Lieve kleinkinderen,

Weten wat je wilt gaan doen, recht op je doel afgaan, hoe afschuwelijk moeilijk ook…

                  Jezus deed het!

 

 

 

 

Hoofdstuk 86  –  Nieuwe Testament

Voor Annas, de

hogepriester van
voorheen

Lieve kleinkinderen,

Er zijn mensen die het een eer vinden om lid te zijn van een verboden organisatie.

Hun haat naar alles wat goed en eerlijk is, is zo groot dat ze alles kapot willen maken.

Ook zichzelf?

 

 

 

 

 

 Hoofdstuk 87  –  Nieuwe Testament

Voor Kajafas,
de hogepriester

Lieve kleinkinderen,

Een reden vinden om de beslissing die je al genomen hebt te rechtvaardigen valt soms niet mee.

 

 

 

 

   Hoofdstuk 88  –  Nieuwe Testament

       Petrus

Lieve kleinkinderen,

Die man heeft een heel grote mond en een heel klein hartje.
En later heeft hij veel spijt van al zijn bravour gedrag….

Deze zinnen zijn van toepassing op dit verhaal van Simon Petrus,
de discipel van Jezus.

 

 

 

 

Hoofdstuk 89  –  Nieuwe Testament

Het einde van Judas Iskariot

Lieve kleinkinderen,

Spijt hebben, ja vreselijk veel spijt hebben….
En wat doe je dan?

 

 

 

 

Hoofdstuk 90  –  Nieuwe Testament

Verhoor voor          stadhouder Pontius Pilatus

Lieve kleinkinderen,

Met iedereen rekening houden, dat valt niet mee. En als je dan onder dwang bepaalde mensen hun zin moet geven, wat doe je dan?

 

 

 

 

Hoofdstuk 91  –  Nieuwe Testament

Koning Herodes

Lieve kleinkinderen,

Wanneer je voor iemand onterecht bang bent geweest, wat kun je je dan later heerlijk ‘uitleven’ op die persoon waar je zo’n angst voor had….

 

 

 

 

Hoofdstuk 92  –  Nieuwe Testament

Bar-Abbas 

           of    Jezus?

Lieve kleinkinderen,

Kiezen, wat kan dat soms moeilijk zijn. Vooral wanneer je iets kiest om daar  een ander een plezier mee te doen.

Maar wat wilde jij echt kiezen? Wat was jouw eigen keuze???

 

 

 

 

Hoofdstuk 93  –  Nieuwe Testament

Het vonnis

‘Lieve kleinkinderen,

Ter dood veroordeeld worden, terwijl je volgens de wet onschuldig bent.
Dat gebeurde met Jezus omdat Hij dat zelf wilde.  Jezus bad tot zijn Vader in de hemel: ‘God, niet wat ik wil, maar Uw wil moet gebeuren.’

 

 

 

 

Hoofdstuk 94  –  Nieuwe Testament

Via Dolorosa

‘Lieve kleinkinderen,

Zien jullie deze tekening hiernaast? Door deze straat in Jeruzalem heeft Jezus gelopen  met de kruisbalk op zijn rug, voordat hij op de berg Golgotha gekruisigd werd. Een lijdensweg. Via Dolorosa.

 

 

 

 

Hoofdstuk 95  –  Nieuwe Testament

De Kruisiging     van Jezus

Lieve kleinkinderen,

Willen jullie iets begrijpen van deze wrede dood van Jezus aan het kruis op Golgotha, download dan dit verhaal en lees het. Voor ons mensen is dit gebeuren onbegrijpelijk, maar wij zijn ook maar mensen.

Alleen al de zeven kruiswoorden van Jezus, wat mooi, maar voor ons niet te begrijpen. Maar Jezus was ook niet een gewoon mens, zoals jullie en jullie omie en ik.  Nee,  Jezus was Gods eigen Zoon.

Hoofdstuk 96  –  Nieuwe Testament

Het graf van

      Jezus

 

Lieve kleinkinderen,

Als klein jongetje van 7 jaar oud ben ik meegeweest naar het kerkhof in het dorp Anjum om mijn overleden vader te begraven. Wat een traumatische ervaring was dat voor mij. Veel jaren heb ik daar last van gehad.

In mijn verhaaltje als inleiding op dit Bijbelverhaal  ‘Het graf van Jezus’  vertel ik over deze begrafenis van mijn vader.

  Hoofdstuk 97  –  Nieuwe Testament 

De leugen          van de soldaten

 

Lieve kleinkinderen,

Wat wordt er ook vandaag door veel mensen gelogen. Het is een keuze, die ieder mens elke dag weer moet maken. Kies ik voor de waarheid of voor de leugen?

De Romeinse soldaten in dit verhaal kozen voor de leugen. Werden ze gedwongen? Het was een erg moeilijke keuze  voor hen!

De waarheid spreken, met grote kans tot de doodstraf veroordeeld te worden of geld krijgen om een leugen te vertellen….

Hoofdstuk 98  –  Nieuwe Testament

Jezus opgestaan uit de dood!

Lieve kleinkinderen,

Met Pasen herdenken wij dat ruim 2000 jaar geleden Jezus is opgestaan uit de dood.

Als eerste vertelde onze Here Jezus dit blijde nieuws van zijn opstanding aan een vrouw.

Zij heette Maria van Magdalena.

Download dit bijzonder mooie verhaal dat echt waar gebeurd is en lees het maar.

 

 

 

 

Hoofdstuk 99  –  Nieuwe Testament

Reis naar Emmaüs 

Lieve kleinkinderen,

Als Jezus het ons niet zelf vertelt door middel van de Heilige Geest, dan geloven wij zijn opstanding uit de dood toch ook niet?

Hier mogen wij alleen maar om bidden.

Hoofdstuk 100  –  Nieuwe Testament

Verschijning    van Jezus in Jeruzalem 

Lieve kleinkinderen,

Wat zijn er op deze wereld toch veel mensen die net zoals Thomas in dit verhaal niet kunnen of willen geloven dat het  ‘sprookje’  van Jezus zijn opstanding uit de dood geen sprookje is.

Hoofdstuk 101  –  Nieuwe Testament

Verschijning    van Jezus aan   het meer

Lieve kleinkinderen,

Jezus vroeg aan Simon Petrus: ‘Simon, zoon van Johannes, houd jij van Mij?’

Maar niet alleen voor  Petrus gold deze vraag.  Het is een vraag, ook vandaag,  aan alle mensen op de hele wereld.

Hoofdstuk 102  –  Nieuwe Testament

Hemelvaart

Lieve kleinkinderen,

Wanneer jullie dit verhaal van de Hemelvaart van Jezus gelezen hebben, mogen jullie jezelf de vraag stellen of jullie ook mee willen doen aan de ‘kettingbrief van  Jezus’.

Hoofdstuk 103  –  Nieuwe Testament

Pinksteren

Lieve kleinkinderen,

Pinksteren, voor veel mensen een onbekend feest. Voor jullie ook?
Download het bijbelverhaal maar en lees het.

Hoofdstuk 104  –  Nieuwe Testament

  Opschudding          in de tempel

Lieve kleinkinderen,

Verbieden om in Jezus’ Naam een wonder te doen. Hebben jullie het ooit zo zot gehoord?

Hoofdstuk 105  –  Nieuwe Testament

  Genade en straf

Lieve kleinkinderen,

Is  veel geld bezitten het allerbelangrijkste in jullie en in mijn leven?

Hoofdstuk 106  –  Nieuwe Testament

  Apostelen en           Sadduceën

Lieve kleinkinderen,

De baas zijn in de tempel en op het tempelplein en dan merken dat andere mensen jouw plek gaan innemen. Dat valt moeilijk te verkroppen!

Kostte wat kost wil jij de baas blijven!

Hoofdstuk 107  –  Nieuwe Testament

  De zeven                              mannen

Lieve kleinkinderen,

Zorg hebben voor de arme mensen om je heen. Hoeveel mensen die naast jou in de kerk zitten gaan naar de voedselbank?

Hoofdstuk 108  –  Nieuwe Testament

  Stefanus, één  van de zeven

Lieve kleinkinderen,

Lees alsjeblieft dit bijbelverhaal en met dank aan onze Here Jezus mogen wij geloven, ja weten wij wat onze toekomst is!

Hoofdstuk 109  –  Nieuwe Testament

  Filippus

Lieve kleinkinderen,

Aan alle mensen over de hele wereld mag (moet) het BLIJDE NIEUWS van Jezus verteld worden.

Hoofdstuk 110  –  Nieuwe Testament

  Filippus en de           Ethiopiër

Lieve kleinkinderen,

Hebben jullie vroeger als klein kind wel eens een boek gelezen dat bestemd was voor  grote mensen? Begrepen jullie toen wel wat jullie lazen?

Hoofdstuk 111  –  Nieuwe Testament

  Waarom vervolg          jij Mij…..?

Lieve kleinkinderen,

Hebben jullie dat wel eens gehad? Dat je er heilig van overtuigd was dat je het goede deed en dat later bleek dat je er helemaal naast zat. Ja, dat je zelfs het verkeerde deed!

Hoofdstuk 112  –  Nieuwe Testament

Petrus en de             gemeenten

Lieve kleinkinderen,

Wat waren die eerste Christengemeenten in Jeruzalem en in de omliggende plaatsen toch mooi! Gewoon om jaloers op te worden.  Ja, bij zo’n gemeente (kerkgemeenschap)  zouden jullie en ik ook wel willen horen.

Hoofdstuk 113  –  Nieuwe Testament

Onbesneden            heidenen

Lieve kleinkinderen,

‘Ik ben het vriendje van de meester en jij niet. En daarom mag jij niet meedoen. Wegwezen jij!’

Hoofdstuk 114  –  Nieuwe Testament

Saulus, de apostel in spé

Lieve kleinkinderen,

Je hebt je dipolma gehaald, maar nergens is passend werk voor jou te vinden. Dat overkwam mijn vader 1n 1928. Maar in Canada was wel werk voor hem. Toen is hij met mijn moeder getrouwd en samen zijn ze toen samen naar Canada geëmigreerd.

Hoofdstuk 115  –  Nieuwe Testament

Herodes Agrippa

Lieve kleinkinderen,

Bidden om een wonder en het niet kunnen geloven wanneer dat wonder gebeurt….!

Hoofdstuk 116  –  Nieuwe Testament

Antiochië

Lieve kleinkinderen,

 De eenheid bewaren betekent dat je niet je eigen zin (je eigen geloof?) moet doordrijven

Hoofdstuk 117  –  Nieuwe Testament

Het begin van het      grote werk

Lieve kleinkinderen,

Ook al doen wij nog zulke goede dingen, het blijft mensenwerk.

Wat zijn wij mensen toch snel teleurgesteld in andere mensen die wij niet goed begrijpen….

Hoofdstuk 118 –  Nieuwe Testament

Antiochië en               Ikonium

Lieve kleinkinderen,

Het goede nieuws brengen en als dank de stad uitgejaagd worden….

Hoofdstuk 119 –  Nieuwe Testament

Lystra

Lieve kleinkinderen,

De voetbalspelers van Ajax worden wel godenzonen genoemd. En speelt zo’n  voetballende godenzoon slecht, dan wil het grote publiek hem wel vermoorden…

Ja,  alles is reeds van verre tijden. Er is niets nieuws onder de zon.

Hoofdstuk 120 –  Nieuwe Testament

Eerste synode in Jeruzalem

Lieve kleinkinderen,

Een synode is een kerkvergadering. Ja, ook vroeger in de eerste kerk, in de eerste Christengemeente waren er veel meningsverschillen.

Hoofdstuk 121 –  Nieuwe Testament

De Tweede  Zendingsreis van Paulus

Lieve kleinkinderen,

Ook zendelingen zijn maar gewone mensen. En het werk wat zij doen, aan mensen in verre landen van Jezus vertellen, het blijft mensenwerk.

    Slotwoord

van pake Eelke     

Lieve kleinkinderen,

Mooie foto hè. Het is al weer meer dan vier jaar geleden dat deze foto gemaakt is. Wat zijn jullie intussen allemaal veranderd. Bijna niet meer te herkennen.

Ik hoop dat jullie alle acht mijn slotwoord gaan lezen en ons nog een keer gaan vertellen wat Jezus voor jullie ieder persoonlijk betekent.