Bijbelverhalen N.T.
nr. 4

 Hoofdstuk 76  –  Nieuwe Testament

Wij willen   Jezus   zien!

Lieve kleinkinderen,

Een donderslag bij heldere hemel. Geen wolkje aan de lucht en toch plotseling een hevige donderslag. Dat gebeurde zo’n 2000 jaar geleden op het tempelplein in Jeruzalem toen buitenlanders (niet Joden)  Jezus wilden ontmoeten om hem vragen te stellen.

 Hoofdstuk 77  –  Nieuwe Testament

Twee  centen

Lieve kleinkinderen,

Vroeger zei ik eens, dat wanneer ik rijdend op mijn fiets  een cent op de grond zou zien liggen, ik gewoon door zou fietsen. Wat kun je nu met één losse cent?

Hoofdstuk 78  –  Nieuwe Testament

De komende       dingen –                   je toekomst

Lieve kleinkinderen,

Wat is mijn toekomst? En wat is die van omie?  En jullie toekomst?
Onze Here Jezus is hier heel duidelijk over. Lees dit Bijbelverhaal maar.

Hoofdstuk 79  –  Nieuwe Testament

Judas, de man van Kariot

Lieve kleinkinderen,

Wanneer jullie heel erg teleurgesteld zijn in een bepaald persoon, wat doen jullie dan?

Voordat jullie deze man Judas gaan oordelen / veroordelen, denk dan eerst eens van wat jullie zelf doen, wanneer jullie heel erg teleurgesteld zijn in bepaalde personen.

Hoofdstuk 80  –  Nieuwe Testament         

Het  Gastenvertrek

Lieve kleinkinderen,

Wat was dat toch mooi en gezellig om met z’n allen kerstfeest te vieren in Huize Plexat in Musselkanaal. Weken van te voren waren waren omie en ik al druk bezig met alle voorbereidingen.

Mooie en vooral goede herinneringen zijn dat.

Hoofdstuk 81  –  Nieuwe Testament

De Paasmaaltijd

Lieve kleinkinderen,

Met zijn allen aan één tafel zitten eten. Hoe gezellig kan dat zijn.

Maar één rotte appel kan alles bederven.

Hoofdstuk 82  –  Nieuwe Testament

Het heilig avondmaal

Lieve kleinkinderen,

Bij mijn computer staat een foto van mijn moeder, jullie overgrootmoeder beppe Sieuwke Visser-Hovinga. Elke keer wanneer ik naar die foto kijk, moet ik even aan haar denken.
Wat heb ik goede herinneringen aan haar!

Hoofdstuk 83  –  Nieuwe Testament     

Op het Tempelplein

Lieve kleinkinderen,

Wat zijn er toch indrukwekkende gebouwen op deze wereld.
De tempel in Jeruzalem was er één van. En  2000 jaar geleden werd dit machtig bouwwerk totaal  totaal verwoest. Er bleef geen steen op de andere steen liggen…..

Ja, zo gaat dat met door mensenhanden gemaakte bouwwerken.

 Hoofdstuk 84  –  Nieuwe Testament

Gethsémané

Lieve kleinkinderen,

Bang kun je zijn voor het onbekende. Maar nog veel banger ben je, wanneer je weet dat je dat er iets ergs met jou gaat gebeuren….
En Jezus wist wat hem te wachten stond.
Bang was hij, ja doodsbenauwd.  Zelfs zo erg dat hij dikke druppels bloed zweette.

Lees het verhaal maar.

 Hoofdstuk 85  –  Nieuwe Testament

‘Ik ben het !’

Lieve kleinkinderen,

Weten wat je wilt gaan doen, recht op je doel afgaan, hoe afschuwelijk moeilijk ook…

                  Jezus deed het!

Hoofdstuk 86  –  Nieuwe Testament

Voor Annas, de

hogepriester van
voorheen

Lieve kleinkinderen,

Er zijn mensen die het een eer vinden om lid te zijn van een verboden organisatie.

Hun haat naar alles wat goed en eerlijk is, is zo groot dat ze alles kapot willen maken.

Ook zichzelf?

 Hoofdstuk 87  –  Nieuwe Testament

Voor Kajafas,
de hogepriester

Lieve kleinkinderen,

Een reden vinden om de beslissing die je al genomen hebt te rechtvaardigen valt soms niet mee.

   Hoofdstuk 88  –  Nieuwe Testament

       Petrus

Lieve kleinkinderen,

Die man heeft een heel grote mond en een heel klein hartje.
En later heeft hij veel spijt van al zijn bravour gedrag….

Deze zinnen zijn van toepassing op dit verhaal van Simon Petrus,
de discipel van Jezus.

Hoofdstuk 89  –  Nieuwe Testament

Het einde van Judas Iskariot

Lieve kleinkinderen,

Spijt hebben, ja vreselijk veel spijt hebben….
En wat doe je dan?

Hoofdstuk 90  –  Nieuwe Testament

Verhoor voor          stadhouder Pontius Pilatus

Lieve kleinkinderen,

Met iedereen rekening houden, dat valt niet mee. En als je dan onder dwang bepaalde mensen hun zin moet geven, wat doe je dan?

Hoofdstuk 91  –  Nieuwe Testament

Koning Herodes

Lieve kleinkinderen,

Wanneer je voor iemand onterecht bang bent geweest, wat kun je je dan later heerlijk ‘uitleven’ op die persoon waar je zo’n angst voor had….

Hoofdstuk 92  –  Nieuwe Testament

Bar-Abbas 

           of    Jezus?

Lieve kleinkinderen,

Kiezen, wat kan dat soms moeilijk zijn. Vooral wanneer je iets kiest om daar  een ander een plezier mee te doen.

Maar wat wilde jij echt kiezen? Wat was jouw eigen keuze???

Hoofdstuk 93  –  Nieuwe Testament

Het vonnis

‘Lieve kleinkinderen,

Ter dood veroordeeld worden, terwijl je volgens de wet onschuldig bent.
Dat gebeurde met Jezus omdat Hij dat zelf wilde.  Jezus bad tot zijn Vader in de hemel: ‘God, niet wat ik wil, maar Uw wil moet gebeuren.’

 

 

 

 

Hoofdstuk 94  –  Nieuwe Testament

Via Dolorosa

‘Lieve kleinkinderen,

Zien jullie deze tekening hiernaast? Door deze straat in Jeruzalem heeft Jezus gelopen  met de kruisbalk op zijn rug, voordat hij op de berg Golgotha gekruisigd werd. Een lijdensweg. Via Dolorosa.

 

 

 

 

Hoofdstuk 95  –  Nieuwe Testament

De Kruisiging     van Jezus

Lieve kleinkinderen,

Willen jullie iets begrijpen van deze wrede dood van Jezus aan het kruis op Golgotha, download dan dit verhaal en lees het. Voor ons mensen is dit gebeuren onbegrijpelijk, maar wij zijn ook maar mensen.

Alleen al de zeven kruiswoorden van Jezus, wat mooi, maar voor ons niet te begrijpen. Maar Jezus was ook niet een gewoon mens, zoals jullie en jullie omie en ik.  Nee,  Jezus was Gods eigen Zoon.

Hoofdstuk 96  –  Nieuwe Testament

Het graf van

      Jezus

Lieve kleinkinderen,

Als klein jongetje van 7 jaar oud ben ik meegeweest naar het kerkhof in het dorp Anjum om mijn overleden vader te begraven. Wat een traumatische ervaring was dat voor mij. Veel jaren heb ik daar last van gehad.

In mijn verhaaltje als inleiding op dit Bijbelverhaal  ‘Het graf van Jezus’  vertel ik over deze begrafenis van mijn vader.

  Hoofdstuk 97  –  Nieuwe Testament 

De leugen          van de soldaten

Lieve kleinkinderen,

Wat wordt er ook vandaag door veel mensen gelogen. Het is een keuze, die ieder mens elke dag weer moet maken. Kies ik voor de waarheid of voor de leugen?

De Romeinse soldaten in dit verhaal kozen voor de leugen. Werden ze gedwongen? Het was een erg moeilijke keuze  voor hen!

De waarheid spreken, met grote kans tot de doodstraf veroordeeld te worden of geld krijgen om een leugen te vertellen….

Hoofdstuk 98  –  Nieuwe Testament

Jezus opgestaan uit de dood!

Lieve kleinkinderen,

Met Pasen herdenken wij dat ruim 2000 jaar geleden Jezus is opgestaan uit de dood.

Als eerste vertelde onze Here Jezus dit blijde nieuws van zijn opstanding aan een vrouw.

Zij heette Maria van Magdalena.

Download dit bijzonder mooie verhaal dat echt waar gebeurd is en lees het maar.

Hoofdstuk 99  –  Nieuwe Testament

Reis naar Emmaüs 

Lieve kleinkinderen,

Als Jezus het ons niet zelf vertelt door middel van de Heilige Geest, dan geloven wij zijn opstanding uit de dood toch ook niet?

Hier mogen wij alleen maar om bidden.

Hoofdstuk 100  –  Nieuwe Testament

Verschijning    van Jezus in Jeruzalem 

Lieve kleinkinderen,

Wat zijn er op deze wereld toch veel mensen die net zoals Thomas in dit verhaal niet kunnen of willen geloven dat het  ‘sprookje’  van Jezus zijn opstanding uit de dood geen sprookje is.

Terug naar inhoudsopgave Bijbelverhalen N.T.