Pake’s  verhaaltjes

PAKE’S  VERHAALTJES – O.T.

Verhaaltjes van pake Eelke – deel 1 – het Oude Testament.

Lieve kleinkinderen, hebben jullie al in de kinderbijbel ‘De Hillige Histoarje’ gelezen?

En dan bedoel ik:  deel 2 – Het Nieuwe Testament. Ja, het tweede deel, dat over onze Here Jezus gaat, heb ik voor jullie het eerst vertaald.

Jullie zagen dat ik voor elk hoofdstuk een verhaaltje had geschreven. En weten jullie wel waarom? Nu, ik dacht dat jullie die verhaaltjes zo leuk zouden vinden, dat jullie ook het hele Bijbelverhaal zouden  gaan lezen. Want daar gaat het om. Graag wil ik dat jullie vooral de verhalen van en over Jezus gaan lezen.

Maar willen jullie alleen mijn verhaaltjes lezen, dan kan dat ook via deze pagina. Hoeven jullie ze niet meer op te zoeken.

PAKE’S

VERHAALTJES – N.T.

Verhaaltjes van pake Eelke – deel 2 – het Nieuwe Testament.

Lieve kleinkinden, omdat jullie geen Fries spreken, zelfs niet verstaan heb ik de kinderbijbel ‘De Hillige Histoarje’  (De Heilige Geschiedenis) speciaal voor jullie in het Nederlands vertaald. Graag willen omie en ik dat jullie de verhalen van en over Jezus gaan lezen.

De verhaaltjes, die ik als inleiding op elke hoofdstuk geschreven heb, staan onder elkaar op deze pagina.

Veel van deze verhaaltjes heeft mijn moeder, jullie overgrootmoeder beppe Sjo, mij verteld. En nu vertel ik deze waargebeurde verhaaltjes aan jullie door.

Ik hoop dat jullie deze verhaaltjes van mijn moeder net zo spannend vinden als ik.

 

De Sneuper

De Sneuper is het officieel orgaan van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland.

In het tijdschrift, nummer 136 van december 2019 is ook het verhaal opgenomen, dat ik over de mislukte emigratie naar Canada van mijn ouders Dirk Visser en Sieuwke Visser-Hovinga geschreven heb.

Omdat er slechts drie bladzijden beschikbaar waren, is mijn verhaal een beetje ingekort.

 Mislukte        emigratie

Naar Canada in 1928

Lieve kleinkinderen, dit is het verhaal over de mislukte emigratie van mijn ouders

Durk Visser en Sieuwke Visser-Hovinga

Wat heeft mijn moeder mij vaak haar verhalen, haar herinneringen aan die grote reis verteld.

In mijn boek ‘MIJN HERINNERINGEN’ dat ik een paar jaar geleden voor onze kinderen Karin, Dirk en Regina geschreven heb,  heb ik alle ‘Canadaverhalen’ van mijn moeder opgeschreven.

Ook jullie mogen nu deze verhalen van mijn vader en moeder lezen. Download ze maar.

Wilhelminabos

In het jaar 2000 las ik in de krant dat er in het Wilhelminabos bij Dronten een glazen gedenkteken geplaatst zou worden, waarin de namen van aan kanker overleden personen gegraveerd  konden worden. Ik heb de namen van mijn ouders doorgegeven. Download het verhaal maar, dat ik hierover geschreven heb.

Kus mij…..

Een aantal jaren geleden kreeg ik van de KFFB  (de Christelijke Friese Boekenclub) het dagboek ‘Wekker bliuwe’ (Wakker blijven) geschreven door ds. Doede Wiersma. Een aantal hoofdstukken heeft deze dominee speciaal voor de jeugd geschreven over het Bijbelboek ‘Het Hooglied’. Het gaat over de echte liefde tussen een jongen en een meisje, zoals God die bedoeld heeft.
Ik heb deze hoofdstukken vertaald. Lees ze maar. Ze zijn echt mooi.

Mijn stamboom

Lieve kleinkinderen,

Deze oude mensen die jullie op de foto zien, zijn mijn pake Jan Visser en zijn vrouw, mijn beppe Aaltje Visser-Dijkstra. Mijn andere pake Andries Hovinga heb ik nooit gekend. Hij stierf veel jaren voor mijn geboorte. En zijn vrouw, mijn beppe Romkje, stierf toen ik nog een klein jongetje was.

Aan mijn pake Jan en mijn beppe Aaltje heb ik bijzonder goede herinneringen. Zij  hebben mij vroeger, wanneer ik bij hen op bezoek kwam, erg verwend. Niet met dure cadeaus. Nee, die konden ze niet betalen. Maar wat heb ik veel aandacht en liefde  van hen gekregen. Wat was het gezellig bij hen.

Ja, ik was het jongste zoontje van hun overleden oudste zoon.

Jullie kunnen mijn stamboom downloaden. En klik dan maar op de blauw gekleurde datums. Dan wordt alles nog duidelijker.