Pake’s (opa’s) verhaaltjes

PAKE’S (opa’s) VERHAALTJES – O.T.

Verhaaltjes van pake Eelke – deel 1 – het Oude Testament.

Lieve kleinkinderen, hebben jullie al in de kinderbijbel ‘De Hillige Histoarje’ gelezen? Jullie ontdekten dat ik voor elk hoofdstuk een verhaaltje heb geschreven. En weten jullie wel waarom? Nu, ik dacht dat jullie die zo leuk zouden vinden, dat jullie ook het hele Bijbelverhaal zouden  gaan lezen. Want daar gaat het om. Graag wil ik dat jullie vooral de verhalen van en over Jezus gaan lezen.

Maar wil je alleen mijn verhaaltjes lezen, dan kan dat ook via deze pagina. Hoef je ze niet meer op te zoeken.

PAKE’S (opa’s) VERHAALTJES – N.T.

Verhaaltjes van pake Eelke – deel 2 – het Nieuwe Testament.

Lieve kleinkinderen, hebben jullie al in de kinderbijbel ‘De Hillige Histoarje’ gelezen? Jullie ontdekten dat ik voor elk hoofdstuk een verhaaltje heb geschreven. En weten jullie wel waarom? Nu, ik dacht dat jullie die zo leuk zouden vinden, dat jullie ook het hele Bijbelverhaal zouden  gaan lezen. Want daar gaat het om. Graag wil ik dat jullie vooral de verhalen van en over Jezus gaan lezen.

Maar wil je alleen mijn verhaaltjes lezen, dan kan dat ook via deze pagina. Hoef je ze niet meer op te zoeken.

De Sneuper

De Sneuper is het officieel orgaan van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland.

In dit tijdschrift, nummer 136 van december 2019 is ook het verhaal opgenomen, dat ik over de mislukte emigratie naar Canada van mijn ouders Dirk Visser en Sieuwke Visser-Hovinga geschreven heb.

Omdat er slechts drie bladzijden beschikbaar waren, is mijn verhaal een beetje ingekort.

 Mislukte        emigratie

Naar Canada in 1928

Dit is het verhaal over de mislukte emigratie van mijn ouders

Durk Visser en Sieuwke Visser-Hovinga

zoals mijn moeder mij dat vaak verteld heeft. En ik heb dat in mijn boek ‘MIJN HERINNERINGEN’ aan onze kinderen Karin, Dirk en Regina doorverteld. Ook jullie mogen dit verhaal van mijn vader en moeder lezen.

Wilhelminabos

In het jaar 2000 las ik in de krant dat er in het Wilhelminabos bij Dronten een glazen gedenkteken geplaatst zou worden, waarin de namen van aan kanker overleden personen gegraveerd  konden worden. Ik heb de namen van mijn ouders doorgegeven. Download het verhaal maar, dat ik hierover geschreven heb.

Kus mij…..

Een aantal jaren geleden kreeg ik van de KFFB  (de Christelijke Friese Boekenclub) het dagboek ‘Wekker bliuwe’ (Wakker blijven)  geschreven door ds. Doede Wiersma. Een aantal hoofdstukken heeft deze dominee speciaal voor de jeugd geschreven over het Bijbelboek ‘Het Hooglied’. Het gaat over de echte liefde tussen een jongen en een meisje, zoals God die bedoeld heeft.
Ik heb deze hoofdstukken vertaald. Lees ze maar. Ze zijn echt mooi.