Bijbelverhalen N.T.
nr. 1

    Voorwoord

                    van pake Eelke

     Jezus zegt:

‘Laat de kinderen  tot Mij komen.’

MARCUS  10 : 13 – 16

Lieve kleinkinderen,

Om aan kinderen van Jezus te vertellen is misschien wel de belangrijkste boodschap (opdracht) die in de bijbel staat.
Jezus zei niet voor niets: ‘Laat de kinderen tot Mij komen, want voor hen is het Koninkrijk der Hemelen.’

  Hoofdstuk 1

          De boodschapper van de Koning

LuCas 1

Lieve kleinkinderen,

De laatste regel in mijn voorwoord was: Dan ga ik nu beginnen met de vertaling van ‘De Hillige Histoarje’.

Nu, hieronder staat het eerste hoofdstuk.

Hoofdstuk 2  –  Nieuwe Testament

Het kind van            Bethlehem

 Lukas 2 : 1 – 20

Lieve kleinkinderen,

Dit is het bijbelverhaal van de geboorte van Jezus, het kind van Bethlehem. Elk jaar weer vieren wij met Kerstmis zijn verjaardag.

Al meer dan tweeduizend keer. Is dat niet geweldig !!!

  

Hoofdstuk 3  –  Nieuwe Testament

   Onder de wet.
Leven naar Gods          geboden.

LUCAS 2 : 21 – 39

 

Lieve kleinkinderen,

Jezus leerde ons welk gebod het allerbelangrijkste is.

God liefhebben boven alles                               en je naaste als jezelf!

 

Hoofdstuk 4  –  Nieuwe Testament

   De wijzen           uit het oosten

MATTEÜS  2

 

Lieve kleinkinderen,

Kerstfeest vieren. Dan denken wij aan een feest met de kerstboom. Een feest van als familie gezellig bij elkaar zijn. Cadeautjes krijgen en lekker eten en drinken.  Een feest van geluk en vrede.

Maar dit verhaal van de wijzen uit het oosten en koning Herodes is verschrikkelijk… Kleine kinderen worden koelbloedig vermoord!

 

Hoofdstuk 5  –  Nieuwe Testament

 Reis naar Jeruzalem

LUCAS  2

 

Lieve kleinkinderen,

Een schoolreisje of een schoolkamp, dat waren toch prachtige dagen waar je nu nog steeds met de meeste plezier aan terugdenkt?

Hoofdstuk 6  –  Nieuwe Testament

  Johannes

              de Doper

LUCAS  3 : 1 – 20

JOHANNES  1 : 19 – 28

Lieve kleinkinderen,

Een nieuw leven beginnen en je dan helemaal gelukkig voelen.

Met Jezus kan dat!

Hoofdstuk 7  –  Nieuwe Testament

  De doop van                 Jezus

MATTEÜS  3 : 13 – 17

Lieve kleinkinderen,

Je laten dopen betekent in leven en in sterven  je helemaal aan Jezus toevertrouwen.

Hoofdstuk 8  –  Nieuwe Testament

  Verzoeking          in de woestijn

MATTEÜS  4 : 1 – 11

LUCAS  4 : 1 – 13

Lieve kleinkinderen,

Keuzes maken in je leven. Welke kant kies ik? De goede of de kwade kant in het leven?

  

Hoofdstuk 9  –  Nieuwe Testament

  Leraar en                        leerlingen

JOHANNES  1 : 35 – 52

 

Lieve kleinkinderen,

Wat willen jullie later worden als jullie volwassen zijn? Gaan jullie ook werken in het onderwijs, net zoals ik vroeger gedaan heb? Spannende verhalen vertellen vergeten je leerlingen niet.  Zelfs niet als ze oud geworden zijn. Zo hoorde ik van meerdere oude mensen op een reünie van onze lagere school op Kollumerpomp, dat mijn vader zo spannend kon vertellen. Ze hadden bij hem in de klas gezeten.

Hoofdstuk 10  –  Nieuwe Testament

 Bruiloft te Kana

JOHANNES  2 : 1 – 11

 

Lieve kleinkinderen,

Wat is er nu mooier dan naar een bruiloft toe te gaan? Allemaal feestvierende mensen en jij mag ook meedoen. Eén groot feest!

Hoofdstuk 11  –  Nieuwe Testament

   Wonderen

in Kapernaúm

MATTEÜS  4 : 18 – 22

MARCUS  1 : 21 – 39

 

Lieve kleinkinderen,

Jezus sprak in de synagoge in Kapernaúm met gezag. En de mensen luisterden, luisterden….. Ze konden er geen genoeg van krijgen!

Hoofdstuk 12  –  Nieuwe Testament

   Vijandschap

    in Nazareth

LUCAS  4 : 14 – 30

 

Lieve kleinkinderen,

Als je je heel erg verheugd hebt op een mooie feestdag en die gaat plotseling om de een of andere reden niet door, wat ben je dan teleurgesteld….

En wat ga je dan gekke, niet goed doordachte dingen doen. En soms woorden zeggen, waar je later spijt van hebt.

Hoofdstuk 13  –  Nieuwe Testament

    Wonder

op het meer

LUCAS  5 : 1 – 11

Lieve kleinkinderen,

Hoe reageren jullie en ook hoe reageren jullie omie en ik op een wonder dat voor onze ogen gebeurt?
Van deze Simon in dit bijbelverhaal kunnen wij allemaal nog veel leren.

  

Hoofdstuk 14  –  Nieuwe Testament

De dienaar van koning Herodes

JOHANNES  4 : 46 – 54

 

Lieve kleinkinderen,

Geloven in Jezus is voor veel mensen erg moeilijk. Is alles wel waar?   Is het geen sprookje dat Jezus opgestaan is uit de dood?

   

Hoofdstuk 15  –  Nieuwe Testament

   Het dochtertje          van Jaïrus

MARCUS  5 : 21 – 43

 

Lieve kleinkinderen,

‘Een wonder is het! Bijna niet te geloven….. Maar wel waar gebeurd!

Hoofdstuk 16  –  Nieuwe Testament

   De hoofdman           over honderd

LUCAS  7 : 1 – 10

Lieve kleinkinderen,

‘Jantje,’ vraagt de meester, ‘wat wil jij later worden als je groot bent?’

‘Kapitein meester, want dan ben ik de baas over heel veel soldaten!’

 

   

Hoofdstuk 17  –  Nieuwe Testament

    ‘Jouw zonden zijn jou vergeven.’

MARCUS  2 : 1 – 12

 

Lieve kleinkinderen,

Met woorden iets zeggen is vrij gemakkelijk, maar om je woorden waar te maken valt vaak niet mee!

Hoofdstuk 18  –  Nieuwe Testament

    De Messias

en de Farizeeën

MARCUS  2 : 13 – 27

MARCUS  3

 

Lieve kleinkinderen,

Veel mensen zijn van hun eigen gelijk heel erg overtuigd.                           Jullie omie zegt dat ik dat ook ben. Heeft zij gelijk?

Misschien  wel een heel klein beetje…..

 Hoofdstuk 19  –  Nieuwe Testament

 Kinderen van            Abraham

LUCAS  13 : 10 – 17

LUCAS  14 :  1 – 6

Lieve kleinkinderen,

Kennen jullie het spreekwoord: een aardje naar zijn vaartje?

Het betekent dat de kinderen op hun vader lijken, zowel uiterlijk als in hun gedrag.

Hoofdstuk 20  –  Nieuwe Testament

 ‘Ik wil het,                 word rein!’

MATTEÜS    8 : 1 – 4

MATTEÜS  10 : 1-4

 

Lieve kleinkinderen,

Je aan Jezus toevertrouwen is het allerbelangrijkste in je leven!

 

Hoofdstuk 21  –  Nieuwe Testament

 De bergrede

MATTEÜS  5

MATTEÜS 6

LUCAS  6 : 47 – 49

 

Lieve kleinkinderen,

Hoe mooi en goed is deze bergrede van Jezus…
Maar ook hoe moeilijk om die in praktijk te brengen!

Hoofdstuk 22  –  Nieuwe Testament

 Gelijkenissen

MATTEÜS  13 : 1 – 23

Lieve kleinkinderen,

Toen ik jaren geleden nog voor de klas stond heb ik heel vaak van een leerling de volgende vraag gehoord:

‘Meester, ik begrijp het niet. Wilt u deze som nog een keer uitleggen?’

Hoofdstuk 23  –  Nieuwe Testament

 De storm

MARCUS  4 : 35 – 41

 

Lieve kleinkinderen,

Weten jullie wel wat zeeziekte is? Nee? Nu dat worden bijna alle mensen die voor de eerste keer op een boot varen, terwijl het stormt.

Hoofdstuk 24  –  Nieuwe Testament

  Het legioen

    van satan

MARCUS  5 : 1 – 20

 

Lieve kleinkinderen,

In de macht van het kwade zijn, dat is niet best!
Je hebt dan geen eigen wil meer …..

   

Hoofdstuk 25  –  Nieuwe Testament

    Overleden jongen in Naïn            leeft weer!

LUCAS  7 : 11 – 17

 

Lieve kleinkinderen,

Dit bijbelverhaal is één groot wonder!

Terug naar inhoudsopgave Bijbelverhalen N.T.