Bijbelverhalen N.T.
nr. 2

Hoofdstuk 26  –  Nieuwe Testament

     Simon                  de Farizeeër

 

Lieve kleinkinderen,

Mensen die heel leuk en sympathiek zijn kunnen tegenvallen. Hoeft natuurlijk niet. Maar ook komt het voor dat heel slechte en onsympathieke mensen plotseling heel leuk en aardig zijn.  Dat je ze zelfs kunt vertrouwen!

Mooi is dat.

   

Hoofdstuk 27  –  Nieuwe Testament

  Bent U het die         zou komen?

 

Lieve kleinkinderen,

Twijfelen, wie doet dat nooit?

Hoofdstuk 28  –  Nieuwe Testament

     De dood van            Johannes           

     de Doper

Lieve kleinkinderen,

Dit bijbelverhaal is niet te begrijpen. Voor mij tenminste niet.

Ga het maar downloaden en lees het maar.

Hoofdstuk 29  –  Nieuwe Testament

     Brood in de              wildernis

 

Lieve kleinkinderen,

Hebben jullie tijdens een schoolkamp ook wel eens een heel lange speurtocht gedaan? Namen jullie dan brood en drinken mee voor onderweg? Ja, en als je dat vergeten was, dan had je een probleem.

Hoofdstuk 30  –  Nieuwe Testament

     Nacht

op het meer

Lieve kleinkinderen,

Wie van ons allemaal is er nog nooit bang geweest?

Ik wel!

Hoofdstuk 31  –  Nieuwe Testament

‘Ik ben het                   Brood…’

Lieve kleinkinderen,

In de kerk vieren wij met elkaar het Heilig Avondmaal. Door brood te eten en wijn te drinken herdenken wij het sterven van Jezus en zijn opstanding uit de dood!

Hoofdstuk 32  –  Nieuwe Testament

    Over lijden

en heerlijkheid

Lieve kleinkinderen,

Iets horen en het niet kunnen of niet willen geloven. Daar gaat het in dit bijbelverhaal om.

Hoofdstuk 33  –  Nieuwe Testament

   Verheerlijking          op de berg

 

Lieve kleinkinderen,

Een droom, zo mooi. Nee, dit bijbelverhaal is nog vele malen mooier dan de mooiste droom die je maar kunt hebben!

Hoofdstuk 34  –  Nieuwe Testament

     Ik geloof,                 kom mijn ongeloof te hulp.

 

Lieve kleinkinderen,

Een geloof hebben, zo groot als een mosterdzaadje….

Dat is wel een heel, heel klein geloofje.

  

Hoofdstuk 35  –  Nieuwe Testament

De kinderen en         de honden

 

Lieve kleinkinderen,

Deze keer vertel ik jullie twee mooie bijbelverhalen van Jezus in het buitenland. Nee, Jezus was daar niet op vakantie, maar in zijn eigen land Israël was het niet veilig meer voor hem.

   

Hoofdstuk 36  –  Nieuwe Testament

Terug in Galilea

 

Lieve kleinkinderen,

Ook ik viste vroeger als klein jongetje in de gracht bij de boerderij van boer Wester, dichtbij ons huis. Op zeker moment kreeg ik een dikke karper aan de haak. En wat schreeuwde ik naar de andere kinderen?

‘Een walvis! Ik heb een walvis gevangen!’

 

Hoofdstuk 37  –  Nieuwe Testament

 De grootste en belangrijkste in     het Koninkrijk            van Jezus

Lieve kleinkinderen,

Om aan kinderen van Jezus te vertellen is misschien wel de belangrijkste boodschap (opdracht) die in de bijbel staat.
Jezus zei niet voor niets: ‘Laat de kinderen tot Mij komen, want voor hen is het Koninkrijk der Hemelen.’

Hoofdstuk 38  –  Nieuwe Testament

Zeventig keer          zeven maal                vergeven

 

Lieve kleinkinderen,

Vergeven ….. Dat valt altijd niet mee. Heeft die ander die mij kwaad heeft gedaan en nu sorry tegen mij zegt,  wel echt spijt?

 

Hoofdstuk 39  –  Nieuwe Testament

Boänerges

 

Lieve kleinkinderen,

Boänerges betekent zonen van de donder. En op de foto zie je het vuur (de bliksem) uit de hemel op de grond uiteen spatten. Lees dit bijbelverhaal maar.

Hoofdstuk 40  –  Nieuwe Testament

Het volgen van                Jezus

 

 

Lieve kleinkinderen,

Moeilijk hoor! Het hoort zo gemakkelijk, alleen Jezus maar liefhebben en het komt goed met jou. Maar kennen jullie en omie en ik wel de consequenties, de gevolgen van Jezus liefhebben en doen en laten wat Hij van ons verwacht?

 

Hoofdstuk 41  –  Nieuwe Testament

Het grote feest

 

Lieve kleinkinderen,

Een feest dat je binnenkort met elkaar gaat vieren. Wat kun je daar veel zin in hebben. Was het al maar zo ver.

   

Hoofdstuk 42  –  Nieuwe Testament

De verlamde man     van Bethesda

 

Lieve kleinkinderen,

Hoe reageren jullie wanneer jullie een heel mooi cadeau hebben gekregen?

  

Hoofdstuk 43  –  Nieuwe Testament

  Kinderen          van de boze

 

Lieve kleinkinderen,

Als je in de macht van het kwade, in de macht van de boze bent, dan is dat niet best. Dan heb je geen eigen wil meer…

Hoofdstuk 44  –  Nieuwe Testament

De blinde bij de      tempelpoort

Lieve kleinkinderen,

Wonderen gebeurden vroeger bij Jezus, maar ook nu nog, elke dag. Maar meestal zien wij ze niet, hebben er geen oog voor.

Hoofdstuk 45  –  Nieuwe Testament

Rebellen en                burgers

Lieve kleinkinderen,

Kiezen…

Welke kant kiezen jullie? Die van de verzetsstrijders? Of willen jullie in alle vrede en rust wonen en leven, terwijl  vreemde soldaten de baas in je land  zijn? Geen vrije verkiezingen meer en je moet luisteren naar een vreemde dictator.

Ja, hem gehoorzaam zijn!

Hiernaast zien jullie een foto van de Antoniaburcht, waar een sterk Romeins legioen in gelegerd was.

Hoofdstuk 46  –  Nieuwe Testament

De brede en de           smalle weg

Lieve kleinkinderen,

Wij moeten elke dag weer opnieuw keuzes maken. Ja, misschien wel elk uur. En dan heb je de keuze om te kiezen voor het goede of het kwade.
Welke keuze maken jullie?

Hoofdstuk 47  –  Nieuwe Testament

De goede herder

 

Lieve kleinkinderen,

Wat geeft dit Bijbelverhaal ons een goed en veilig gevoel.  Jezus die voor ons allemaal zorgt, zoals een goede herder voor zijn schapen zorgt.

Download het verhaal maar en lees het. Heel mooi.

 

 Hoofdstuk 48  –  Nieuwe Testament

Jezus en de Samaritanen

 

Lieve kleinkinderen,

Elk volk heeft in zijn eigen land een eigen cultuur. Wij begrijpen van buitenlanders dat vaak niet. Wat voor ons normaal is, is voor hen soms iets verschrikkelijks.

Voor ons is het onbegrijpelijk dat het in sommige landen, vroeger en ook nu, erg onfatsoenlijk is dat een man zo maar tegen een voor hem onbekende vrouw begint te praten.  En wanneer  dan zo’n vrouw iets terugzegt, is dat helemaal onfatsoenlijk. Een  fatsoenlijke nette mevrouw loopt dan weg en keert die man haar rug toe.

’s Lands wijs, ’s lands eer, zeggen we dan.

Hoofdstuk 49  –  Nieuwe Testament

Over het bidden

 

Lieve kleinkinderen,

‘Wat is bidden?’  vroeg één van jullie aan omie. Om die reden hebben jullie een paar jaar geleden alle acht van ons de kinderbijbel         ‘Voor Jou / Foar Dy’  gekregen. Die kinderbijbel staat ook op deze website.

En ook het verhaal van Jezus dat over bidden gaat kunnen jullie hieronder downloaden..

 

Hoofdstuk 50  –  Nieuwe Testament

   God zoekt    

het  verlorene

 

Lieve kleinkinderen,

Weet dat er altijd Iemand is die jullie nooit laat vallen. Hoe moeilijk jullie het ook hebben, misschien wel door eigen schuld, bij Jezus is altijd hulp. Ook  voor jullie.

Terug naar inhoudsopgave Bijbelverhalen N.T.