Bijbelverhalen N.T.
nr. 5

Hoofdstuk 101  –  Nieuwe Testament

Verschijning    van Jezus aan   het meer

JOHANNES   21 : 1 – 14

Lieve kleinkinderen,

Jezus vroeg aan Simon Petrus: ‘Simon, zoon van Johannes, houd jij van Mij?’

Maar niet alleen voor  Petrus gold deze vraag.  Het is een vraag, ook vandaag,  aan alle mensen op de hele wereld.

Hoofdstuk 102  –  Nieuwe Testament

Hemelvaart

HANDELINGEN  1 : 1 – 14

Lieve kleinkinderen,

Wanneer jullie dit verhaal van de Hemelvaart van Jezus gelezen hebben, mogen jullie jezelf de vraag stellen of jullie ook mee willen doen aan de ‘kettingbrief van  Jezus’.

Hoofdstuk 103  –  Nieuwe Testament

Pinksteren

HANDELINGEN  1 : 15 – 26

HANDELINGEN  2 :  1 – 42

  

Lieve kleinkinderen,

Pinksteren, voor veel mensen een onbekend feest. Voor jullie ook?
Download het bijbelverhaal maar en lees het.

Hoofdstuk 104  –  Nieuwe Testament

  Opschudding          in de tempel

HANDELINGEN  3

HANDELINGEN   4 : 1 – 31

Lieve kleinkinderen,

Verbieden om in Jezus’ Naam een wonder te doen. Hebben jullie het ooit zo zot gehoord?

Hoofdstuk 105  –  Nieuwe Testament

  Genade en straf

HANDELINGEN   4  :  32 – 36

HANDELINGEN   5  :  1 – 11

Lieve kleinkinderen,

Is  veel geld bezitten het allerbelangrijkste in jullie en in mijn leven?

Hoofdstuk 106  –  Nieuwe Testament

  Apostelen en           Sadduceën

HANDELINGEN  5 : 12 – 42

Lieve kleinkinderen,

De baas zijn in de tempel en op het tempelplein en dan merken dat andere mensen jouw plek gaan innemen. Dat valt moeilijk te verkroppen!

Kostte wat kost wil jij de baas blijven!

Hoofdstuk 107  –  Nieuwe Testament

  De zeven                              mannen

HANDELINGEN  6 : 1 – 7

Lieve kleinkinderen,

Zorg hebben voor de arme mensen om je heen. Hoeveel mensen die naast jou in de kerk zitten gaan naar de voedselbank?

Hoofdstuk 108  –  Nieuwe Testament

  Stefanus, één  van de zeven

HANDELINGEN  6 : 8 – 15

HANDELINGEN  7

HANDELINGEN  8 : 1 – 3

Lieve kleinkinderen,

Lees alsjeblieft dit bijbelverhaal en met dank aan onze Here Jezus mogen wij geloven, ja weten wij wat onze toekomst is!

Hoofdstuk 109  –  Nieuwe Testament

  Filippus

HANDELINGEN  8 : 4 – 25

Lieve kleinkinderen,

Aan alle mensen over de hele wereld mag (moet) het BLIJDE NIEUWS van Jezus verteld worden.

Hoofdstuk 110  –  Nieuwe Testament

  Filippus en de           Ethiopiër

HANDELINGEN  8 : 26 – 40

Lieve kleinkinderen,

Hebben jullie vroeger als klein kind wel eens een boek gelezen dat bestemd was voor  grote mensen? Begrepen jullie toen wel wat jullie lazen?

Hoofdstuk 111  –  Nieuwe Testament

  Waarom vervolg          jij Mij…..?

HANDELINGEN   9 : 1 – 18

HANDELINGEN 22 : 2 – 16

Lieve kleinkinderen,

Hebben jullie dat wel eens gehad? Dat je er heilig van overtuigd was dat je het goede deed en dat later bleek dat je er helemaal naast zat. Ja, dat je zelfs het verkeerde deed!

Hoofdstuk 112  –  Nieuwe Testament

Petrus en de             gemeenten

HANDELINGEN  9 :31 – 43

Lieve kleinkinderen,

Wat waren die eerste Christengemeenten in Jeruzalem en in de omliggende plaatsen toch mooi! Gewoon om jaloers op te worden.  Ja, bij zo’n gemeente (kerkgemeenschap)  zouden jullie en ik ook wel willen horen.

Hoofdstuk 113  –  Nieuwe Testament

Onbesneden            heidenen

HANDELINGEN   10

HANDELINGEN   11 : 1 – 18

Lieve kleinkinderen,

‘Ik ben het vriendje van de meester en jij niet. En daarom mag jij niet meedoen. Wegwezen jij!’

Hoofdstuk 114  –  Nieuwe Testament

Saulus, de apostel in spé

HANDELINGEN  9 : 20 – 30

HANDELINGEN 22 : 17 – 21

2 KORINTEN  12 : 2 – 9

GALATEN  2 : 15 – 19

Lieve kleinkinderen,

Je hebt je dipolma gehaald, maar nergens is passend werk voor jou te vinden. Dat overkwam mijn vader 1n 1928. Maar in Canada was wel werk voor hem. Toen is hij met mijn moeder getrouwd en samen zijn ze toen samen naar Canada geëmigreerd.

Hoofdstuk 115  –  Nieuwe Testament

Herodes Agrippa

HANDELINGEN  12

Lieve kleinkinderen,

Bidden om een wonder en het niet kunnen geloven wanneer dat wonder gebeurt….!

Hoofdstuk 116  –  Nieuwe Testament

Antiochië

HANDELINGEN  11 : 19 – 30

GALATEN  2

Lieve kleinkinderen,

 De eenheid bewaren betekent dat je niet je eigen zin (je eigen geloof?) moet doordrijven

Hoofdstuk 117  –  Nieuwe Testament

Het begin van het      grote werk

HANDELINGEN 13  : 1 – 16

Lieve kleinkinderen,

Ook al doen wij nog zulke goede dingen, het blijft mensenwerk.

Wat zijn wij mensen toch snel teleurgesteld in andere mensen die wij niet goed begrijpen….

Hoofdstuk 118 –  Nieuwe Testament

Antiochië en               Ikonium

HANDELINGEN  13 : 16 – 52

HANDELINGEN  14 : 1 – 8

Lieve kleinkinderen,

Het goede nieuws brengen en als dank de stad uitgejaagd worden….

Hoofdstuk 119 –  Nieuwe Testament

Lystra

HANDELINGEN  14 : 9 – 28

Lieve kleinkinderen,

De voetbalspelers van Ajax worden wel godenzonen genoemd. En speelt zo’n  voetballende godenzoon slecht, dan wil het grote publiek hem wel vermoorden…

Ja,  alles is reeds van verre tijden. Er is niets nieuws onder de zon.

Hoofdstuk 120 –  Nieuwe Testament

Eerste synode in Jeruzalem

HANDELINGEN  15 : 1 – 33

GALATEN  2

Lieve kleinkinderen,

Een synode is een kerkvergadering. Ja, ook vroeger in de eerste kerk, in de eerste Christengemeente waren er veel meningsverschillen.

Hoofdstuk 121 –  Nieuwe Testament

De Tweede  Zendingsreis van Paulus

HANDELINGEN  15 : 34 – 41

HANDELINGEN 16 : 1 – 12

Lieve kleinkinderen,

Ook zendelingen zijn maar gewone mensen. En het werk wat zij doen, aan mensen in verre landen van Jezus vertellen, het blijft mensenwerk.

Hoofdstuk 122  –  Nieuwe Testament

Paulus en Silas in Filippi

HANDELINGEN  16 : 13 – 40

Lieve kleinkinderen,

Onrechtvaardig behandeld worden. Dat er niet naar je geluisterd wordt. Dat je zelfs onschuldig  in de gevangenis wordt geworpen. Ja,  dat overkwam Paulus in Silas in de stad Filippi.

Hoofdstuk 123  –  Nieuwe Testament

Macedonië

HANDELINGEN  17 : 1 – 13

Lieve kleinkinderen,

Voor zendelingen valt het vaak niet mee om aan vreemde mensen van Jezus te vertellen.

Hoofdstuk 124  –  Nieuwe Testament

Athene

HANDELINGEN  17 : 14 – 34

Lieve kleinkinderen,

Wat kunnen mensen toch veel goden (afgoden) bedenken. En dat je zelfs slaaf van je eigen god (afgod)  kunt worden…

Dat was vroeger zo en nu nog steeds.

Hoofdstuk 125  –  Nieuwe Testament

Korinte

HANDELINGEN  18 : 1 – 17

Lieve kleinkinderen,

Soms gebeurt het dat de kwade zaken die je een ander wilt laten overkomen, op je eigen hoofd neerkomen.

Ja, het spreekwoord zegt het al: Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in.

Terug naar inhoudsopgave Bijbelverhalen N.T.