Bijbelverhalen N.T.
nr. 3

  

Hoofdstuk 51  –  Nieuwe Testament

  De Vader die

twee zonen had

 

Lieve kleinkinderen,

Wat is het toch bijzonder mooi dat wij heel zeker weten dat jullie papa’s en mama’s onvoorwaardelijk veel van jullie allemaal houden. En dat doen jullie omie en pake ook.

Hoofdstuk 52  –  Nieuwe Testament

   Jezus en

de kinderen

 

Lieve kleinkinderen,

Jezus houdt van alle mensen. Maar hebben kinderen een speciaal plekje bij Hem?

Ik weet het wel zeker!

Hoofdstuk 53  –  Nieuwe Testament

          De onrechtvaardige       rentmeester

 

Lieve kleinkinderen,

Dit is moeilijk…  Met geld dat niet van jou is, in ieder geval geld waar je niet eerlijk aan gekomen bent, goede dingen gaan doen.

Lees dit verhaal van Jezus maar.

Hoofdstuk 54  –  Nieuwe Testament

De rijke man en de arme Lazarus

 

Lieve kleinkinderen,

Een gelijkenis is een verhaal dat Jezus vroeger verteld heeft en dat niet echt waar gebeurd hoeft te zijn.
Maar elke gelijkenis heeft wel een betekenis, is een duidelijke les voor alle mensen van vroeger en van nu!

  

Hoofdstuk 55  –  Nieuwe Testament

Farizeeërs 
 bij Jezus

 

 

Lieve kleinkinderen,

‘Schelden doet niet zeer, een tik voor de kont helpt wat meer,’  zeiden wij vroeger als kinderen tegen elkaar.

Maar voor ‘schijnheilige’  uitgescholden te worden, dat deed je van binnen pijn…

Nog steeds!

  

Hoofdstuk 56  –  Nieuwe Testament

Eigen mensen en    de vreemdeling

 

Lieve kleinkinderen,

Vluchtelingen en asielzoekers, voor ons zijn het allemaal vreemde mensen. Buitenlanders.
Vaak hebben wij een oordeel over hen, terwijl wij ze helemaal niet kennen.

 

Hoofdstuk 57  –  Nieuwe Testament

De rijke dwaas

Lieve kleinkinderen,

Onze Here Jezus heeft ons geleerd wat het allerbelangrijkste in ons leven is. Lees dit heel mooie Bijbelverhaal maar.

 

Hoofdstuk 58  –  Nieuwe Testament

  Het Koninkrijk       der Hemelen

 

Lieve kleinkinderen,

Het nieuwe Koninkrijk van Jezus is niet van deze wereld. Maar we mogen geloven, ja zeker weten dat er eens een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt waarin Jezus als Koning zal heersen over alle koninkrijken op deze wereld.

 

  Hoofdstuk 59  –  Nieuwe Testament

 De laatsten eerst

 

Lieve kleinkinderen,
Eerlijk delen, leerden omie en ik onze kinderen, jullie papa’s en mama’s.
Ja, zo hoort het.
Maar in het Koninkrijk van Jezus gelden andere wetten.
Lees dit mooie spannende verhaal maar.

    Hoofdstuk 60  –  Nieuwe Testament

 De twee zussen Maria en Martha

Lieve kleinkinderen,

Twee zussen met dezelfde papa en mama. Ze hebben dezelfde opvoeding van hun ouders gekregen en toch zijn ze zo verschillend…

Wat je karakter al met je doet.

Hoofdstuk  61  –  Nieuwe Testament

Lazarus van               Bethanië

Lieve kleinkinderen,

Wonderen  gebeuren nog elke dag!

Alleen, meestal zien wij ze niet of we hebben er geen oog voor…..

Hoofdstuk  62  –  Nieuwe Testament

De laatste reis

Lieve kleinkinderen,

Voor je zelf zeker weten wat er gaat gebeuren.  Er van overtuigd zijn dat je een geweldige toekomst tegemoet gaat. Dat je zelfs minister zal worden!

En dan blijkt later dat je het helemaal verkeerd ingeschat had! Ja, en dat je zo stekeblind kon zijn….

Hoofdstuk  63  –  Nieuwe Testament

Bartiméus

Lieve kleinkinderen,

Het blindeninstituut Bartiméus in  Zeist is genoemd naar de blinde man in het bijbelverhaal dat ik jullie deze keer ga vertellen.

Wisten jullie wel dat jullie omie vroeger bij Batiméus in Doetinchem en ook bij Bartiméus in Lochem gewerkt heeft?

Ook deze tekening hiernaast  heeft jullie omie gemaakt.

Hoofdstuk  64  –  Nieuwe Testament

Zachéüs

Lieve kleinkinderen,

Het blindeninstituut Bartiméus in  Zeist is genoemd naar de blinde man in het bijbelverhaal dat ik jullie deze keer ga vertellen.

Wisten jullie wel dat jullie omie vroeger bij Batiméus in Doetinchem en ook bij Bartiméus in Lochem gewerkt heeft? Ook deze tekening hiernaast  heeft jullie omie gemaakt.

Hoofdstuk  65  –  Nieuwe Testament

De Koning op reis

Lieve kleinkinderen,

Samen met de koning op reis gaan, wie wil dat niet graag? Maar dan moeten de koning en jullie wel hetzelfde doel hebben. Want anders komen er alleen maar teleurstellingen van beide kanten. En dat zou erg jammer zijn.

Hoofdstuk  66  –  Nieuwe Testament

De Koning                gezalfd

Lieve kleinkinderen,

Iets heel belangrijks niet kunnen geloven, dat overkomt ons allemaal wel eens. Maar niet willen geloven, dat is iets anders. Alleen Maria geloofde Jezus’ woorden. Lees dit bijbelverhaal maar

 

hoofdstuk 67  –  Nieuwe Testament

Intocht  in Jeruzalem

Lieve kleinkinderen,

Wat een geweldig feest was dit. Jezus,  die zittend op een ezel als een koning de stad Jeruzalem kwam binnenrijden. Iedereen, ook de Romeinse soldaten moesten  voor de stadspoort van hun paarden of een ander rijdier afstappen en lopend onder de stadspoort doorgaan. Alleen een koning mocht zittend op zijn rijdier onder de poort door de stad Jeruzalem  binnenrijden. En Jezus deed dat op die Palmzondag, zo’n 2000 jaar geleden!!!

 HOOFDSTUK 68   – NIEUWE TESTAMENT         

De
tempelreiniging

Lieve kleinkinderen,

Die man is ‘sa goed as bôle’ (een Friese uitdrukking) maar maak hem niet kwaad, want dan is de wereld te klein….

Ja, zo gaat het ook in dit verhaal over Jezus. Mensen, die zich niet houden aan Gods wetten, en zich zelf verrijken ten koste van arme mensen, daar maakt Jezus korte metten mee. Wie Jezus’ Vader in de hemel beledigt, die krijgt in dit verhaal met de zweep!

Hoofdstuk 69  –  Nieuwe Testament

De verdorde    vijgenboom

Lieve kleinkinderen,

 Wat zijn er toch heerlijke vruchten die aan bomen groeien. Maar als een boom niet goed geënt is, dan geeft hij zure, ja wrange vruchten. Niet te eten!

Aan de boom herkent men zijn vruchten, is een bekend spreekwoord. Weten jullie wat dit betekent?

Hoofdstuk 70  – Nieuwe Testament

Strikvragen

Lieve kleinkinderen,

Weten jullie wel wat strikvragen zijn? Nee? Nu dan ga je heel schijnheilig  iemand vragen stellen om hem of haar erin te laten lopen. Hem of haar af te laten gaan als een gieter. De bedoeling is dan om die persoon kapot te maken. Dat gebeurde ook hier in dit Bijbelverhaal.

 

Hoofdstuk 71  –  Nieuwe Testament

De oneerlijke         huurders

Lieve kleinkinderen,

Als je vandaag iets huurt en je komt je verplichtingen niet na, dan staat op een gegeven moment de deurwaarder bij jou op de stoep met alle nare gevolgen van dien.

In dit verhaal, een gelijkenis, laat Jezus de mensen zelf het antwoord geven op de vraag wat de deurwaarder moet gaan doen….

 

    

Hoofdstuk 72  –  Nieuwe Testament

Gelijkenis:  ‘De bruiloftsmaaltijd’

Lieve kleinkinderen,

Het Bijbelverhaal dat ik jullie nu ga vertellen doet mij denken aan dat jongetje, dat op het schoolplein nooit met de andere kinderen mee mocht spelen. En toen hij jarig werd en zijn klasgenootjes uitnodigde om op zijn verjaardagfeest te komen, wilde niemand komen.

Ja, je moet maar ‘gepest ‘ worden door je medeleerlingen….

 

Hoofdstuk 73  –  Nieuwe Testament

Aanval op het   

 tempelplein

Lieve kleinkinderen,

Alle mensen die geld verdienen moeten belasting betalen. Daarvoor moet je elk jaar een belastingformulier invullen. Maar hoe eerlijk ben je met de vragen die je moet beantwoorden?

Wij hadden vroeger een dominee die tegen de mensen in zijn kerk zei dat Jezus over je schouder meekeek, wanneer jij jouw belastingformulier invulde.

 

 

 

 Hoofdstuk 74  –  Nieuwe Testament

Jezus en de  wetgeleerden

Lieve kleinkinderen,

Wat is de belangrijkste wet in je leven? Ik zeg vaak dat wanneer alle mensen op deze wereld zich niet meer aan de wetten van de vrede houden, dat er dan een grote wetteloosheid ontstaat en dat ieder mens dan maar doet wat goed is in eigen ogen.

En dan komt het niet goed!

 

 

 

Hoofdstuk 75  –  Nieuwe Testament

Het oordeel over  de Farizeeërs

Lieve kleinkinderen,

Schijnheilig zijn….

Lees in dit hoofdstuk maar hoe sterk Jezus schijnheiligheid veroordeelt.

 

 

 

 

Terug naar inhoudsopgave Bijbelverhalen N.T.