Bijbelverhalen O.T.
nr. 5

Hoofdstuk 101   –  Oude Testament

JEROESJALAÏM

2 SAMUËL  6

Lieve kleinkinderen,

Is er op de hele wereld een mooiere stad als Jeruzalem?

Hoofdstuk 102   –  Oude Testament

Vloek over het huis van Saul

2 SAMUËL  21

2 SAMUËL   9

Lieve kleinkinderen,

Als ik dit hoofdstuk uit de bijbel lees, dan begrijp ik heel veel niet…

Hoofdstuk 103   –  Oude Testament

Gevaarlijk wonen in de stad Jeruzalem

2 SAMUËL  24

Lieve kleinkinderen,

Ik geloof in de kracht van het gebed. Maar waarom het ene gebed wel verhoord wordt en het andere niet, dat begrijp ik met mijn mensenverstand niet.

Hoofdstuk 104   –  Oude Testament

De vrouw van Uria

2 SAMUËL  11

Lieve kleinkinderen,

Lustgevoelens en daaraan toegeven, ook al weet je dat het niet mag.

Maar ach, er mag zoveel niet…

Hoofdstuk 105   –  Oude Testament

De zoon van Bathseba

2 SAMUËL  12

Lieve kleinkinderen,

Spijt hebben, ja vreselijk veel spijt hebben. En dan vergeving krijgen van wat jij verkeerd hebt gedaan.

Dat is een wonder!

Hoofdstuk 106   –  Oude Testament

Het zwaard van Absalom

2 SAMUËL  13

2 SAMUËL  14

Lieve kleinkinderen,

Wraak nemen is nooit goed.

Hoofdstuk 107   –  Oude Testament

De goede prins

2 SAMUËL  15 : 1 – 6

Lieve kleinkinderen,

Wat kunnen mensen zich toch al mooi voor doen.

Maar hoe schijnheilig ze soms zijn, dat zie je aan de buitenkant niet.

Hoofdstuk 108  –  Oude Testament

Vlucht uit Jeruzalem

2 SAMUËL  15 : 7 – 37

2 SAMUËL  16 : 1 – 14

Lieve kleinkinderen,

Op de vlucht zijn voor je eigen kind dat jou wil doden.

Kun jij het je nog erger voorstellen?

Hoofdstuk 109  –  Oude Testament

Achitofel

2 SAMUËL  16 : 15 – 23

2 SAMUËL  17

Lieve kleinkinderen,

Als je de waarheid kent en er wordt niet naar je geluisterd, wat doe je dan?

Hoofdstuk 110  –  Oude Testament

Dood van Absalom

2 SAMUËL  18 : 1 – 18

Lieve kleinkinderen,

Verdriet hebben om de dood van je eigen kind. Dat is toch normaal?

Mag dat niet wanneer jouw kind heel, heel veel verkeerde dingen heeft gedaan?
Jou zelfs wilde vermoorden…

Mag je dan geen verdriet hebben???

Hoofdstuk 111  –  Oude Testament

De koning huilt

2 SAMUËL  18 : 19 – 33

2 SAMUËL  19 : 1 – 8

Lieve kleinkinderen,

De plicht roept!

Ook voor koning David gold dit.

Hoofdstuk 112  –  Oude Testament

Amasa, de man van Juda

2 SAMUËL  19 : 19 – 43

1 KONINGEN  1

 

Lieve kleinkinderen,

Ook koning David was maar een mens met al zijn fouten en tekortkomingen.

Hoofdstuk 113  –  Oude Testament

Adonia

1 KONINGEN  1

Lieve kleinkinderen,

Je verwacht als oudste zoon van de koning om na de dood van je vader ook zelf koning te worden.

Maar dat was een tegenvaller voor kroonprins Adonia…

 

Hoofdstuk 114  –  Oude Testament

Een koning sterft

1 KONINGEN  2 : 1 – 11

Lieve kleinkinderen,

Ik vind het erg dat je op je doodsbed nog van dit soort opdrachten aan je zoon geeft.

Maar koning David wist niet van de nieuwe wetten van onze Here Jezus. Nee, dat kon hij niet weten.

 

Hoofdstuk 115  –  Oude Testament

De wijze koning

1 KONINGEN  2  : 12 – 47

1 KONINGEN  3

Lieve kleinkinderen,

Wat is het allerbelangrijkste in je leven? Hebben jullie je dat wel eens afgevraagd?

 

Hoofdstuk 116  –  Oude Testament

De heerlijkheid van de koning

1 KONINGEN  4

1 KONINGEN  5

1 KONINGEN  6

1 KONINGEN  10

Lieve kleinkinderen,

De zegen van God de Heer krijgen.

 

Hoofdstuk 117  –  Oude Testament

De ontrouw van de koning

1 KONINGEN  11 : 1 – 25

Lieve kleinkinderen,

Hoe bestaat het dat zo’n wijs en verstandig man als koning Salomo zulke slechte dingen deed, ja zelfs tegen beter weten in !

 

Hoofdstuk 118  –  Oude Testament

Jerobeam

1 KONINGEN  11 : 26 – 43

Lieve kleinkinderen,

Geduldig je tijd afwachten. Voor heel veel mensen is dat erg moeilijk.

 

Hoofdstuk 119  –  Oude Testament

Het gebroken koninkrijk

1 KONINGEN  12 : 1 – 25

Lieve kleinkinderen,

Als je van baby af aan altijd je zin hebt gekregen, dat jou nooit iets verboden is, dan is de kans groot dat je in je latere leven  een erg domme fout maakt, waarvan je daarna erg veel spijt  hebt.

 

Hoofdstuk 120  –  Oude Testament

Feest in Bethel

1 KONINGEN  12 : 26 – 33

1 KONINGEN  13

Lieve kleinkinderen,

Zo voor het oog gaat alles goed. Maar ik geloof dat op bepaalde tijden God op deze wereld ingrijpt.

Dat gebeurde vroeger, maar ook vandaag aan de dag. Jammer, maar de meeste mensen zien dat niet.

 

Hoofdstuk 121  –  Oude Testament

Het oordeel over Jerobeam

1 KONINGEN  14 : 1 – 20

Lieve kleinkinderen,

Ik vind dit een heel moeilijk bijbelverhaal. Waarom sterft die baby? Ik kan en wil daar niets over zeggen…

 

Hoofdstuk 122  –  Oude Testament

Zonde en straf

1 KONINGEN  14 : 20 – 29

1 KONINGEN  15

1 KONINGEN  16

Lieve kleinkinderen,

‘De straf komt op de zonde,’ zeiden wij vroeger altijd een beetje gekscherend tegen elkaar, wanneer iets mislukte.

Maar wat een diepe betekenis heeft dit zinnetje! Wat mogen wij allemaal van geluk spreken dat Jezus onze straf op zich genomen heeft en wij vrijuit gaan.

 

Hoofdstuk 123  –  Oude Testament

Bidden om honger

1 KONINGEN  17 : 1 – 8

Lieve kleinkinderen,

Bidden om honger, dat deed de profeet Elia. Maar wij mogen in Jezus Naam bidden om vrede in de hele wereld en dat het alle mensen goed gaat.

 

Hoofdstuk 124  –  Oude Testament

De weduwe van Sarfath

1 KONINGEN  17 : 9 – 24

Lieve kleinkinderen,

Gebeden worden verhoord. Maar niet altijd. En het waarom niet, dat zullen wij mensen nooit weten.

 

Hoofdstuk 125  –  Oude Testament

De koning en de Godsman

1 KONINGEN  18 : 1 – 20

Lieve kleinkinderen,

Tegen beter weten in tegen de wetten van God ingaan. Ook dat gebeurt vandaag aan de dag heel veel.

 

Terug naar inhoudsopgave Bijbelverhalen O.T.