Bijbelverhalen O.T.
nr. 6

Hoofdstuk 126   –  Oude Testament

Baäl of God

1 KONINGEN  18 : 21 – 46

Lieve kleinkinderen,

Kiezen, keuzes maken…

Ja lieve kleinkinderen, dat moeten wij allemaal elke dag maar weer.

Hoofdstuk 127   –  Oude Testament

Reis naar de Godsberg

1 KONINGEN  19

Lieve kleinkinderen,

Hoe vaak is het jullie al overkomen dat jullie het helemaal niet meer zagen zitten? Dat alles je mislukt en dat alles, ja alles je bij de handen afbreekt?

Hoofdstuk 128   –  Oude Testament

Benhadad, de koning van Aram

1 KONINGEN  20

Lieve kleinkinderen,

Er zijn mensen die niet willen luisteren en die door hun eigenwijsheid, het zelf altijd beter willen weten, hun eigen glazen ingooien…

Ja, zulkje mensen zijn er.

Hoofdstuk 129   –  Oude Testament

Naboth, boer in Jizreël

1 KONINGEN  21

Lieve kleinkinderen,

Het onrecht heerst op aarde…

Dat was vroeger zo en nu nog steeds.

Hoofdstuk 130   –  Oude Testament

De dood van koning Achab

1 KONINGEN  22

Lieve kleinkinderen,

Je kunt nog zulke snode plannen maken, maar als het je tijd is, dan grijpt God in.

Lieve kleinkinderen, ik geloof in een God die gaat over leven en dood.

Dat is geen mensenwerk.

Hoofdstuk 131   –  Oude Testament

Vuur van God

2 KONINGEN  1

Lieve kleinkinderen,

Wie is God? Ik heb hem nog nooit gezien, hoor je heel vaak om je heen.

Lees dit bijbelverhaal en denk daarna maar eens na over deze vraag wie God is.

Hoofdstuk 132   –  Oude Testament

Hemelvaart

1 KONINGEN  19 : 19 – 21

2 KONINGEN   2 : 1 – 12

Lieve kleinkinderen,

Niet alle mensen mogen alles zien.

 

Hoofdstuk 133   –  Oude Testament

Elisa, de Godsman

2 KONINGEN  2 : 13 – 25

2 KONINGEN  4 : 1 – 17

2 KONINGEN  4 : 38 – 48

Lieve kleinkinderen,

Wonderen doen in de Naam van Jezus.

 

Hoofdstuk 134   –  Oude Testament

De vrouw van Sunem

2 KONINGEN  4 : 8 – 37

Lieve kleinkinderen,

Intens verdriet hebben en door je geloof in Jezus getroost worden.

 

Hoofdstuk 135  –  Oude Testament

Naäman, de Arameeër

2 KONINGEN   5

Lieve kleinkinderen,

Zo simpel… Ja gewoon te eenvoudig, te gemakkelijk om het te kunnen geloven.

 

Hoofdstuk 136  –  Oude Testament

Elisa, en de Arameeërs

2 KONINGEN  6 : 8 – 23

Lieve kleinkinderen,

Beschermd worden door een onzichtbaar engeltje dat op jouw schouders zit. Wat is hiervan waar? Lees dit bijbelverhaal maar.

 

Hoofdstuk 137  –  Oude Testament

Vensters in de hemel

2 KONINGEN  6 : 24 – 33

2 KONINGEN  7 :  1  – 20

Lieve kleinkinderen,

Hulp krijgen van mensen van wie je dat nooit verwacht had. Een wonder?

 

Hoofdstuk 138  –  Oude Testament

Jehu, de zoon van Nimsi

2 KONINGEN   9

2 KONINGEN  10

Lieve kleinkinderen,

Hoe was het einde van het leven van koningin Izébel?

Niet zo mooi kun je in dit bijbelverhaal lezen.

 

Hoofdstuk 139  –  Oude Testament

JONA 

JONA  1

JONA  2

JONA  3

JONA  4

Lieve kleinkinderen,

Niet willen doen wat er van je gevraagd wordt. En wat zijn dan de gevolgen?

 

Hoofdstuk 140  –  Oude Testament

Einde van het rijk van Israël

2 KONINGEN  17

Lieve kleinkinderen,

Verplicht emigreren? Bestaat dat hier in Nederland?

Toen Evert van Benthem,  winnaar van twee Elfstedentochten naar Canada emigreerde, was dat een gedwongen emigratie?

 

Hoofdstuk 141  –  Oude Testament

De kleine prins

2 KONINGEN  11

2 KONINGEN  12

Lieve kleinkinderen,

Heel lang geleden leerden wij op de lagere school (nu de basisschool) het mooie versje:

Al is ons prinsje nog zo klein, houzee!

Zoek het maar eens op op internet. Het is een heel leuk liedje.

 

Hoofdstuk 142  –  Oude Testament

Hiskia

2 KONINGEN  18

2 KONINGEN  19

2 KONINGEN  20

Lieve kleinkinderen,

Gelukkig zijn er ook  goede mensen.

Dat was vroeger zo en vandaag aan de dag ook!!!

 

Hoofdstuk 143  –  Oude Testament

De laatste koning

2 KONINGEN   23

2 KONINGEN   24

2 KONINGEN   25

Lieve kleinkinderen,

Een man een man, een woord een woord.

Dit gezegde is niet van toepassing in dit bijbelverhaal.

 

Hoofdstuk 144  –  Oude Testament

De vier pages

DANIËL   1

 

Lieve kleinkinderen,

Voor je geloof uit durven komen. Wat is dat belangrijk!

 

Hoofdstuk 145  –  Oude Testament

Daniël, de Profeet

DANIËL   2

Lieve kleinkinderen,

Dromen zijn bedrog. Ja, bijna altijd wel. Maar soms, heel soms komt een droom uit.

 

Hoofdstuk 146  –  Oude Testament

Het gouden beeld

DANIËL  3

Lieve kleinkinderen,

Met de grote massa meedoen. Wie doet dat niet?

 

Hoofdstuk 147  –  Oude Testament

De hoogmoedige gestraft

DANIËL  4

Lieve kleinkinderen,

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Kennen jullie deze uitdrukking?

 

Hoofdstuk 148 –  Oude Testament

Mené, Mené, Tékel Ufarsin

DANIËL   5

Lieve kleinkinderen,

Laten we feestvieren. Na ons komt de zondvloed!

 

Hoofdstuk 149 –  Oude Testament

Daniël bij de leeuwen

DANIËL   6

Lieve kleinkinderen,

Over lijken gaan.  Je tegenstanders vermoorden om er zelf beter van te worden.

 

Hoofdstuk 150 –  Oude Testament

Het tweede Huis

EZRA  1

EZRA  2

EZRA  3

EZRA  4

EZRA  5

EZRA  6

Lieve kleinkinderen,

In dit bijbelverhaal is het niet EIND GOED, AL GOED.

Maar gelukkig… Er is hoop!

 

Hoofdstuk 151 –  Oude Testament

Esther, koningin van Perzië

ESTER  1

ESTER  2

Lieve kleinkinderen,

Wie droomt er als kind niet van om een prins of prinses te worden?

 

Hoofdstuk 152 –  Oude Testament

Haman

ESTER  3

Lieve kleinkinderen,

Volkomen in de macht zijn van het kwade. Dat duistere machten de baas over jou zijn… Hoe erg is dat!

 

Hoofdstuk 153 –  Oude Testament

Mordechai, de strijder

ESTER  4

ESTER  5

Lieve kleinkinderen,

Zorg hebben voor je pleegdochter. Ja, zorg hebben voor je hele volk.

 

Hoofdstuk 154 –  Oude Testament

Ahasveros

ESTER  6

ESTER  7

Lieve kleinkinderen,

Koning zijn… Een goede, eerlijke en rechtvaardige koning zijn. Dat is heel moeilijk!

 

Hoofdstuk 155 –  Oude Testament

Dertien Adar

ESTER  8

ESTER  9

ESTER  10

Lieve kleinkinderen,

Liefde en haat ligt heel dicht bij elkaar. En wraak nemen is nooit goed.

Onze Here Jezus leerde ons mensen iets anders.

Ja, dat je zelfs voor je vijanden moet bidden. Moeilijk, moelijk…

 

Hoofdstuk 156   

Oude Testament

Jeruzalem

EZRA  7

EZRA  8

EZRA  9

EZRA  10

NEHEMIA  1

NEHEMIA  2

NEHEMIA  4 : 6

NEHEMIA  8

NEHEMIA  9

NEHEMIA  13

Lieve kleinkinderen,

In dit laatste hoofdstuk kunnen jullie lezen dat het volk Israël  terugkwam uit ballingschap,  de tempel herbouwde en Jeruzalem weer tot een sterke stad maakte.

Terug naar inhoudsopgave Bijbelverhalen O.T.