Bijbelverhalen N.T.
nr. 6

Hoofdstuk 126  –  Nieuwe Testament

Apollos

HANDELINGEN  18 : 18 – 28

Lieve kleinkinderen,

De ene leraar bij jullie op school kan veel beter en duidelijker moeilijke sommen uitleggen dan de ander. De ene leraar kan veel spannender verhalen vertellen dan de ander.

Dat is in de kerken ook zo. Jullie en ook omie en ik luisteren veel liever naar de ene dominee dan naar de andere.

Ook dit is van alle tijden.

Hoofdstuk 127  –  Nieuwe Testament

Efeze

HANDELINGEN  19 : 1 – 20

Lieve kleinkinderen,

In de Naam van Jezus gebeuren ook vandaag nog grote wonderen.

Jammer dat er in de media zo weinig aandacht voor is.

Hoofdstuk 128  –  Nieuwe Testament

Zorgen over alle gemeenten

1 KORINTIËRS

2 KORINTIËRS

Lieve kleinkinderen,

Ik weet nog dat mijn moeder, jullie overgrootmoeder beppe Sjo zich grote zorgen maakte toen zij weken, ja maanden lang niets van haar zoon Bote hoorde, toen hij als matroos op zee voer. Gelukkig is later alles weer goed gekomen.

Hoofdstuk 129  –  Nieuwe Testament

De zilversmeden van Efeze

HANDELINGEN  19 : 21 – 40

Lieve kleinkinderen,

In sommige auto’s zie je bij het achterraam een ‘gelukspoppetje’ hangen.

Zou zo’n gelukspoppetje je beschermen en er voor zorgen dat je geen auto ongeluk krijgt?

Hoofdstuk 130  –  Nieuwe Testament

Einde van de derde reis

HANDELINGEN  20

HANDELINGEN  21 : 1 – 14

Lieve kleinkinderen,

Zelfs wanneer je met een heel goed doel bezig bent, kun je een ongeluk krijgen en kan het zelfs heel slecht met je aflopen.

Hoofdstuk 131  –  Nieuwe Testament

Jeruzalem

HANDELINGEN  21 : 15 – 26

Lieve kleinkinderen,

Wat zijn er toch ook in Nederland veel verschillende kerken. En wat had Paulus er veel voor over om de eenheid te bewaren. Ja, dat was de opdracht van Jezus. En wij mensen, wat slaan wij de plank vaak mis…

Hoofdstuk 132  –  Nieuwe Testament

Gevangen genomen

HANDELINGEN  21 : 27 – 40

HANDELINGEN  22  :  1 – 29

Lieve kleinkinderen,

Onschuldig gevangen genomen worden en daarna beschuldigd worden van dingen die je niet gedaan hebt…

Dat gebeurde vroeger en ook nu nog vaak.

Hoofdstuk 133  –  Nieuwe Testament

Voor het Sanhedrin

HANDELINGEN  22 : 30

HANDELINGEN  23 : 1 – 11

Lieve kleinkinderen,

Wat hebben wij  toch een geluk dat wij hier in Nederland eerlijke en onafhankelijke rechters hebben.

Hoofdstuk 134  –  Nieuwe Testament

Het complot

HANDELINGEN 23 : 12 – 33

Lieve kleinkinderen,

Wat kunnen kinderen belangrijk zijn voor hun familie. Mooi is dat. Dat kun je ook in dit spannende verhaal lezen.

Hoofdstuk 135  –  Nieuwe Testament

Voor Felix

HANDELINGEN  23 : 34 – 35

HANDELINGEN 24

Lieve kleinkinderen,

Geloven in Jezus en dan voor gek verklaard worden. Dat gebeurde vroeger en ook vandaag nog heel veel.

Hoofdstuk 136  –  Nieuwe Testament

Voor Festus

HANDELINGEN  25 : 1 – 12

Lieve kleinkinderen,

Wat kun je met elkaar toch sterk zijn. Zowel in het goede als in het kwade.

Hoofdstuk 137  –  Nieuwe Testament

Koning Agrippa

HANDELINGEN  25 : 13 – 27

HANDELINGEN  26

Lieve kleinkinderen,

Jij wilde naar de keizer, nu dan ga je naar de keizer!

Hoofdstuk 138  –  Nieuwe Testament

Een gevaarlijke zeereis

HANDELINGEN  27

Lieve kleinkinderen,

Op Jezus vertrouwen en geloven, ja zeker weten dat alles goed komt.

Hoofdstuk 139  –  Nieuwe Testament

Malta

HANDELINGEN  28 : 1 – 10

Lieve kleinkinderen,

Wat kunnen sommige (veel???) onbekende mensen jou soms heel goed helpen.  Ze geven jou als jij in nood zit, alles wat je nodig hebt. Onbegrijpelijk.

Hoofdstuk 140  –  Nieuwe Testament

Rome

HANDELINGEN  28 : 11 – 31

Lieve kleinkinderen,

Gevangen zijn en toch alle vrijheid hebben die je je maar wenst.

Hoofdstuk 141  –  Nieuwe Testament

TOT BESLUIT

Lieve kleinkinderen,

En dit is dan bijna het einde van mijn vertaling van de kinderbijbel ‘De Hillige Histoarje’, geschreven  door Ulbe van Houten.

Hierna komt nog mijn slotwoord, dat ik speciaal voor jullie, onze acht kleinkinderen heb geschreven.

 

    Slotwoord

van pake Eelke     

Lieve kleinkinderen,

Mooie foto hè. Het is al weer meer dan vier jaar geleden dat deze foto gemaakt is. Wat zijn jullie intussen allemaal veranderd. Bijna niet meer te herkennen.

Ik hoop dat jullie alle acht mijn slotwoord gaan lezen en ons nog een keer gaan vertellen wat Jezus voor jullie ieder persoonlijk betekent.

Terug naar inhoudsopgave Bijbelverhalen N.T.